Samarbeten

Samarbeten har alltid präglat Stockholms universitetsbibliotek. Vi har flera samarbetspartners både nationellt och internationellt.

Här kan du läsa om våra olika samarbeten, våra samarbetspartners och vem du ska kontakta för mer information. 

 

Konsortieavtal

Stockholms universitetsbibliotek administrerar licensavtal för databasen JUNO för flera universitets- och högskolebiblioteks räkning. Institutioner som deltar i avtalet kan logga in för att se information om avtalet.

Inloggning konsortieavtal 
 

 

Samarbetspartners

Stockholms universitetsbibliotek har flera nationella och internationella samarbetspartners och nätverk som bidrar till forskning och utbildning.

Läs mer om våra samarbetspartners

 

Det digitaliserade svenska trycket (DST)

Med målet att digitalisera svenskt tryckt material från 1400-talet till nutid har ett samarbete inletts mellan Kungliga biblioteket och de fem universitetsbiblioteken i Lund, Göteborg, Stockholm, Uppsala och Umeå. Samarbetet lägger därmed grunden för ett långsiktigt arbete för svensk digitaliseringsverksamhet.

Nationellt bibliotekssamarbete digitaliserar svenskt tryck

 

Kontakt

Section Manager
Consortium agreements
På denna sida