För forskare och doktorander

Som forskare kan du få rådgivning och stöd via biblioteket. Här har vi samlat våra tjänster. Kontakta oss gärna för att få veta mer!

Du som är forskare eller doktorand vid Stockholms universitet och har frågor om informationssökning eller referenshanteringsprogram kan boka tid för rådgivning. Är ni flera personer går det också bra att boka en workshop.

Flera av de tjänster som biblioteket erbjuder forskare finns samlade tillsammans med övrig forskarservice på medarbetarwebben. Stöd och råd om forskningsfinansiering, forskningsdata och forskningsetik hittar du på medarbetarwebben.

su.se/forskare

Information om universitetsbibliotekets arbete med öppen vetenskap.

Öppen vetenskap

 

Du som är forskare eller doktorand vid Stockholms universitet kan boka rådgivning med en bibliotekarie. Boka tid genom att mejla till bokabibliotekarie@su.se och beskriv vad du vill ha hjälp med. Vi erbjuder tjänsten både via Zoom och på plats i biblioteket. Om ni är flera personer går det bra att boka en kurs via kursbokningsub@su.se

Biblioteket erbjuder följande:

  • Introduktion till bibliotekets tjänster för dig som är nyanställd.
  • Rådgivning vid informationssökning och svar på frågor om databaser, sökord och söktekniker.
  • Introduktioner till referenshanteringsprogrammen Zotero och Mendeley för doktorander och forskare. Det går också att boka en workshop för flera personer.
  • Stöd inför arbetet med systematiska litteraturöversikter genom rådgivning angående val av  databaser, sökord, avgränsningar och sökstrategier.

Resurser med mer information om systematiska översikter:

Karolinska Institutets bibliotek
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Sveriges lantbruksuniversitet

 

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du organisera dina referenser och infoga referenser och litteraturförteckning enligt valfri referensstil när du skriver. Att använda ett referenshanteringsprogram kan underlätta arbetet för dig som arbetar med ett större forskningsprojekt. Titta gärna på den här filmen för att se vad ett referenshanteringsprogram kan hjälpa dig med:

 

 

Det finns olika referenshanteringsprogram som erbjuder liknande funktioner såsom att spara och organisera referenser, dela referenser med andra samt infoga källhänvisningar och litteraturförteckning när du skriver. Nedan hittar du information om några av de vanligaste programmen.

Mendeley är gratis att ladda ned och ger användaren ett lagringsutrymme på 2 gigabyte för lagring av pdf:er och andra bilagor. Mendeley är också ett socialt nätverk för forskare.

För mer information om hur du installerar och kommer igång med Mendeley, se Guide till Mendeley från Uppsala universitetsbibliotek.

Med Mendeley kan du infoga referenser i dina textdokument om du använder Word eller LibreOffice.

 

För att installera EndNote på din dator krävs en licens. Anställda vid Stockholms universitet kan vända sig till institutionens licensansvarige för att köpa licens, vilken då bekostas av institutionen. EndNote supportas inte av biblioteket. Mer information om programvaror för din arbetsplats

Kom igång med EndNote genom att titta på dessa korta instruktionsfilmer, skapade av bibliotekarier vid Lunds universitet EndNote 20 introduktionsfilmer

Ett annat alternativ är att använda EndNote Basic, en webbaserad gratisversion av EndNote som innehåller de grundläggande funktionerna av EndNote.

 

Zotero är gratis att ladda ned. Användare med ett aktivt universitetskonto kan skapa ett konto med obegränsat lagringsutrymme genom att vid inloggningen använda sin e-post som är knuten till Stockholms universitet (@su.se eller @*.su.se). Har du redan ett privat Zotero-konto kan du få tillgång till det extra lagringsutrymmet genom att lägga till din e-post vid Stockholms universitet i kontoinställningarna på zotero.org. Med Zotero kan du infoga referenser i dina textdokument om du använder Word, LibreOffice och Google Docs.

 

Kom igång med Zotero

 

Installera Zotero - Installation och synkning

 

Lägga till referenser i Zotero

 

Ditt Zoterobibliotek - Organisera och göra ändringar

 

Använda Zotero när du skriver

För mer information om hur man installerar och kommer igång med Zotero, se Guide till Zotero från Karlstads universitetsbibliotek

Du som är forskare eller doktorand vid Stockholms universitet kan boka en introduktion i Zotero och Mendeley. Skriv till bokabibliotekarie@su.se och ange vilket program du är intresserad av.

Är ni flera personer går det också bra att boka en workshop. Skriv då till kursbokningsub@su.se

 

Avhandlingsstöd ger stöd och råd i slutet av din doktorandperiod när du ska trycka din avhandling. Vi hjälper till med en tidslinje för din tryckperiod, stöd för att använda Word-mallen, registreringen i DiVA/spikningen, hur du skapar tryckfärdiga pdf:er i universitetets produktionsverktyg samt hur din avhandling kan bli tillgänglig för fler.

Att trycka avhandlingen

 

Alla texter du skriver i samband med din anställning vid Stockholms universitet ska du registrera i DiVA.

Instruktioner för att registrera i DiVA

 

Vill du publicera en artikel open access? I så fall kan universitetsbiblioteket stå för publiceringskostnaderna.

Vilka tidskrifter kan du publicera i?

 

Biblioteket hjälper till med mycket annat publiceringsstöd. På medarbetarwebben hittar du information om flera saker. 

Publicera din forskning

Stockholm University Press

Upphovsrätt och öppna licenser

 

Kontakt

Kursbokning
Boka rådgivning
På denna sida