Kontakt

Du kan kontakta biblioteket via chatt, e-post eller telefon, eller genom att besöka vårt frågeforum (FAQ). Du kan också få handledning för personlig hjälp.

Du är förstås också välkommen att besöka oss på plats och få hjälp via våra informationspunkter i biblioteket. 

 

Snabba svar via Fråga biblioteket

Om du vill ha ett snabbt svar kan du skicka ett meddelande till vårt frågeforum (FAQ). Där hittar du också svar på de vanligaste frågorna som biblioteket får. 

Gå till Fråga biblioteket

 

Chatta, skicka e-post och ring till biblioteket

För frågor om dina lån, beställningar, bibliotekskonto och liknande får du gärna kontakta biblioteket via chatt, e-post eller telefon. För att chatta med oss klickar du på chattbubblan som är synlig var du än befinner dig på vår webbplats. För att chattbubblan skall vara synlig behöver du acceptera funktionella cookies. Chatten är öppen alla vardagar. När chatten är stängd får du hjälp av bibliotekets chattassistent.

Vill du kontakta en specifik anställd kan du skicka e-post enligt fornamn.efternamn@su.se. 

Kontakta biblioteket
 

Press och kommunikation

Kommunikationsgruppen på biblioteket förmedlar nyheter om universitetsbibliotekets verksamhet i interna och externa kanaler. Kontakta oss gärna angående kommunikationen på vår webbplats, pressförfrågningar till biblioteket, podden Bakom bokhyllan eller angående våra sociala medier-kanaler. 

Sociala medier

Följ oss gärna i sociala medier där vi marknadsför bibliotekets verksamhet, informerar om öppettider och svarar på frågor. 

Följ oss på LinkedIn
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter
Följ oss på Youtube

SUB Kommunikation
 

Kontakta ledningsgruppen

Ledningsgruppen behandlar övergripande frågor och frågor av strategisk betydelse för verksamheten och är rådgivande inför överbibliotekariens beslut.

Universitetsbibliotekets ledning består av överbibliotekarie, biträdande överbibliotekarie, administrativ chef samt fem sektionschefer.

Kontaktuppgifter till ledningsgruppen

 

Nyhetsbrev

Universitetsbibliotekets nyhetsbrev informerar om bibliotekets tjänster och stöd, aktuella nyheter, öppettider och evenemang samt bibliotekets arbete med öppen vetenskap och nyutgivet från SU-förlaget Stockholm University Press. Det kommer ut några gånger per termin. 

Prenumeration och tidigare nummer

 


 

 

För leverantörer

Alla gods och större leveranser till Stockholms universitetsbibliotek går via universitetets godsmottagning på Frescativägen 8, medan vanlig post och fakturor från inom-statliga leverantörer skickas direkt till universitetsbiblioteks postadress.

Om du skickar gods var noga med att märka paketet med universitetsbiblioteket eller 680 som är institutionsnumret på andra raden.  

Leverans- och postadress: 
Stockholms universitet
Universitetsbiblioteket, (samt namn på specifik mottagare om sådan finns)
106 91 Stockholm

Mer information om fakturahantering vid SU
 

Bankinformation

Inrikes inbetalningar
Bankgiro: 812-0669 (Danske bank)

Som referens anges följande: 680 och beställarens/avd. namn.

Utrikes betalningar och övrig information

Information till dig som är leverantör


 

 

Handläggningsordning i fall av diskriminering

Här kan du som student läsa om vad du ska göra om du anser dig vara diskriminerad samt få kontaktuppgifter till vem eller vilka du ska vända dig till vid frågor om lika rättigheter och möjligheter.

Stockholms universitetsbiblioteks mål är att vara en plats fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Som en del av arbetet följer vi alla riktlinjer och rekommendationer som Stockholms universitet tillämpar.

Handläggningsordning

Rektor har 2019-08-22 beslutat om Handläggningsordning för diskrimineringsärenden avseende studenter. Alla institutioner på universitetet ska ha en tydlig information om hur hantering ska gå till vid fall då anställd eller student anser sig utsatt för trakasserier enligt diskrimineringslagen. Gäller ditt ärende diskriminering vid annan institution än Stockholms universitetsbibliotek, vänligen kontakta den institution ärendet avser.

Handläggningsordning gällande studenter

  • Student anmäler att han/hon anser sig vara utsatt för diskriminering.
  • Kontaktperson och ansvarig för frågan vid Stockholms universitetsbibliotek är överbibliotekarien, Wilhelm Widmark.
  • Ärendet hanteras så att ansvarig på biblioteket tar kontakt med den anmälande parten för att utreda frågan och i förekommande fall universitetets jämlikhetssamordnare för vidare åtgärder.
  • Ärendet anmäls också till universitetets säkerhetsavdelning för eventuella åtgärder.
  • Student som upplevt sig diskriminerad kan också söka stöd hos Stockholms universitets studentkår samt hos Studenthälsan.

Kontaktuppgifter och sammanställning av information

Gällande frågor som rör lika rättigheter och möjligheter är den ansvarige överbibliotekarien, wilhelm.widmark@su.se

Information om handläggningsordning för diskriminering, trakasserier samt vad som gäller för lika rättigheter och möjligheter finns åtkomlig för studenter på universitetets webbsida.

Handläggningsordning för diskriminering gällande studenter

 

På denna sida