Stockholms universitet logo, länk till startsida

Information och blanketter för antecknare, mentor, med mera

Här hittar du blanketter för dig som är antecknare, mentor, tentamensvakt etc. Du kan även ta del av information om lön, kontoanmälan, hur blanketterna fylls i samt information riktad till antecknare.

Som antecknare ger du stöd till en student och kurskamrat som behöver hjälp med att ta föreläsningsanteckningar. Med anteckningsstöd kan studenten fokusera helt på det som sägs och visas av föreläsaren. För att få anteckningsstöd krävs att studenten går på föreläsningen eller seminariet. Anteckningsstöd ges vid föreläsningar och seminarier där läraren deltar.

Dina anteckningar ska på ett tydligt och korrekt sätt sammanfatta helheten som beskrivs under föreläsningar och seminarier.

Tidsåtgång

När tidsåtgången för anteckningsstöd beräknas är det tiden för föreläsningen eller seminariet som ska räknas och ersättas. Antecknaren får endast betalt för den faktiska tiden som personen fysiskt antecknar under föreläsning eller seminarium. Arvode betalas inte ut för raster.

Antecknaren får betalt för en uppsättning anteckningar per månad oavsett om de skickas ut till en eller flera studenter.

Institutionen ansvarar för att den tid som antecknaren angivit stämmer med tiden för föreläsningarna och seminarier. Detta bekräftas genom att studievägledaren, eller annan ansvarig person, skriver på arvodesblanketten. 

Rutiner för överlämning av anteckningar

 • Du kan lämna dina anteckningar till studenten i anslutning till föreläsningen eller seminariet.
 • Du kan skicka dina anteckningar till studenten via e-post.
 • Om du mejlar dina anteckningar till flera studenter, kom ihåg att antingen skicka separata mejl eller att skriva in mottagaradresserna som hemliga kopior. Detta för att skydda studenternas integritet. 
 • Anteckningshjälp: 90 kr/timme exklusive semesterersättning. Det är tiden för föreläsningen, seminariet, lektionen eller liknande som ersätts.
 • Tentamensvakt: 140 kr/timme exklusive semesterersättning, vardagar. 185 kr/timme exklusive semesterersättning, vardagar efter kl. 18:00 och helger.
 • Mentor: 150 kr/timme exklusive semesterersättning.
 • Synstödjare: 150 kr/timme exklusive semesterersättning.

För att du som arbetar som tentavakt, antecknare, mentor och synstödjare ska få din lön till rätt konto krävs att du själv gör en kontoanmälan till Danske Bank.

Om du inte tidigare arbetat för och fått lön från Stockholms universitet måste du vänta tills dina personuppgifter är inlagda i universitetets lönesystem innan du kan göra en kontoanmälan. Uppgifterna läggs in i samband med att du lämnar eller skickar in din första arvodesblankett till Studentavdelningen. Du kommer att få ett meddelande via e-post när du kan göra din kontoanmälan.

Kontoanmälan till Danskebank

För detta krävs BankID. Du måste ange universitetets kundnummer för att anmälan ska godkännas. Kundnumret är 79200. En kontoanmälan innebär inte att du blir kund hos Danske Bank.  Även du som är kund hos Danske Bank måste göra en kontoanmälan. Om du inte gör en Kontoanmälan kommer du att få dina pengar på ett utbetalningskort.

Blanketterna ska ha inkommit till Särskilt pedagogiskt stöd senast den 5:e för att arvodet med säkerhet ska kunna betalas ut runt den 25:e samma månad. Exempelvis: för blanketter som inkommer till Särskilt pedagogiskt stöd senast den 5:e februari betalas arvodet ut runt den 25:e februari.

För att arvodet ska betalas ut måste blanketten ”Arvodesblankett, antecknare, tentamensvakt, mentor m.fl.” fyllas i och skrivas under:

 • Om du arbetat som antecknare ska ansvarig person på institutionen, t.ex. studievägledaren, skriva under och på så sätt bekräfta att uppgifterna stämmer.
 • Om du arbetat som tentamensvakt ska ansvarig person på institutionen, t.ex. studievägledaren, skriva under och på så sätt bekräfta att uppgifterna stämmer.
 • Om du arbetat som mentor är det studenten som skriver under.

Dessutom ska blanketten "Löne-och tidrapport, tillfälligt anställd" fyllas i om arbetstagaren arbetat vid två eller flera tillfällen samma månad. Här ska uppgifter om dagar och tider då arbetet utförts fyllas i och summeras så exakt som möjligt. På arvodesblanketten är det viktigt att namnet/namnen på studenten/studenterna som erhållit stödet anges. Om antecknaren eller tentamensvakten utfört arbete för ett flertal studenter ska samtliga namn anges på arvodesblanketten, förslagsvis på baksidan.

Har du frågor om lön kontakta oss på arvode.studentstod@su.se.

Löne- och tidrapport (61 Kb)

Löne- och tidrapport (Word) (40 Kb)

Arvodesblankett (85 Kb)

Arvodesblankett (Word) (36 Kb)

När blanketterna är ifyllda och underskrivna av exempelvis studievägledare ska de lämnas till Gruppen för särskilt pedagogiskt stöd.

Det finns vanligtvis två sätt att lämna in blanketterna:

 1. Lämna blanketterna i Infocenter som ligger i entréplan i Studenthuset, Universitetsvägen 2B.

  eller
   
 2. Posta blanketterna till: 
  Stockholms universitet
  Studentavdelningen
  Särskilt pedagogiskt stöd
  106 91 Stockholm

I och med den rådande situationen finns för närvarande även möjlighet att lämna in blanketterna på följande sätt:

 • Fyll i blanketterna på din dator (blanketterna finns i både Word- och PDF-format under rubriken "Blanketter för arvodes- och tidsrapportering" på denna sida)
 • Mejla dem till studievägledare eller motsvarande som kontrollerar och godkänner att datum och timmar stämmer
 • Studievägledaren mejlar sedan attesterade blanketter till arvode.studentstod@su.se. I nuläget kan blanketterna attesteras antingen genom underskrift på arvodesblanketten eller genom skriftlig notering om att timmarna är godkända i mejlet.

Har du frågor om utbetalning av din lön eller rutinerna för ditt arbete är du välkommen att kontakta oss via e-post: arvode.studentstod@su.se.

På denna sida