Stockholms universitet logo, länk till startsida

Skrivgrupper

Vill du utvecklas som skribent? Vill du få ramar och rutiner för ditt skrivande och återkoppling från andra? I Studie- och språkverkstadens skrivgrupper kan du träffa andra skrivande studenter på regelbunden basis i en inspirerande miljö.

Studenter som läser och skriver. Fotograf: Niklas Björling

 

Har du en flerspråkig bakgrund och vill få stöd i ditt akademiska skrivande på svenska? Har du letat efter hjälp med svenska språket, men inte vetat var du ska vända dig? Nu finns möjlighet för dig att gå med i Studie- och språkverkstadens skrivgrupp för studenter med svenska som andra- eller främmande språk.

Skrivgruppen träffas onsdagar kl. 9–11 via Zoom med start 27 januari. Mötena utgår ifrån dina behov och innebär ett aktivt deltagande där du förväntas ha med dig en egen text till varje träff. Tillsammans med en språkverkstadspedagog kommer ni överens om ramar och förhållningssätt för era möten samt arbetar med att hitta strategier för att utvecklas som skribenter. När gruppen fått flyt i arbetet fortsätter skrivgruppen på egen hand, utan språkverkstadspedagogen. Nya grupper kommer att startas löpande under terminen, efterhand som det blir tillräckligt många anmälda.

Anmäl dig till skrivgrupp

 

A writing group is a regular meeting where you can develop your writing skills together with other students in a supportive environment.

In writing group meetings we discuss difficulties we have with writing, give feedback on each other's work and write together. The aim of these groups is to help participants improve their academic writing skills and raise the quality of the writing they do for coursework and theses. A member of the Academic Writing Service is present in the meetings to provide support and answer questions.

The English-language writing group is open to students doing thesis writing (at any level) or taking master's level courses.

Note: Participants in these groups should be prepared to attend meetings on a regular basis and share writing examples each week.

Tuesdays, 16–18. Start 26 January.

Register

Mejla oss för att se vad det finns för möjligheter att starta fler skrivgrupper: sprakverkstaden@su.se.

Mejla oss

På denna sida