Stockholms universitet

Skrivgrupper

Vill du utvecklas som skribent? Vill du få ramar och rutiner för ditt skrivande och återkoppling från andra? I Studie- och språkverkstadens skrivgrupper kan du träffa andra skrivande studenter på regelbunden basis i en inspirerande miljö.

Studenter i samtal i skrivgrupp. Foto: Jens Olof Lasthein
Foto: Jens Olof Lasthein

 

 

A writing group is a regular meeting where you can develop your writing skills together with other students in a supportive environment.

In writing group meetings we discuss difficulties we have with writing, give feedback on each other's work and write together. The aim of these groups is to help participants improve their academic writing skills and raise the quality of the writing they do for coursework and theses. A member of the Academic Writing Service is present in the meetings to provide support and answer questions.

The English-language writing group is open to students doing thesis writing (at any level) or taking master's level courses. Participants in these groups should be prepared to attend meetings on a regular basis and share writing examples each week.

Time: Mondays, from 10-12pm
Starting date: 4 September, 2023
Location: online and on-campus
Registration: To register, send an email to writingservice@su.se
 

Är ni en grupp doktorander som vill komma igång med en skrivgrupp?

Nu finns möjlighet för er att starta en skrivgrupp med hjälp av Studie- och språkverkstaden. Mötena utgår ifrån era behov och innebär ett aktivt deltagande där du förväntas ha med dig en egen text till varje träff. Tillsammans med en språkverkstadspedagog kommer ni överens om ramar och förhållningssätt för era möten samt arbetar med att hitta strategier för att utvecklas som skribenter. När gruppen fått flyt i arbetet fortsätter skrivgruppen på egen hand, utan språkverkstadspedagogen.

Skicka bokningsförfrågan till Studie- och språkverkstaden

 

Vill du ha en tid och plats att fokusera helhjärtat på läsandet eller skrivandet? I en lugn miljö läser eller skriver du tillsammans med andra studenter. Vi stänger av mobilerna och använder bara datorn för skrivande.

För att du ska kunna hålla koncentrationen uppe arbetar vi efter Pomodore-metoden med 45 minuters skrivande varvat med 15 minuters paus. Du har också möjlighet att ta del av erfarenhetsutbyte med andra studenter – allt för att du ska utvecklas som skribent.

Läs och skrivcaféet ges i Frescatibiblioteket eller digitalt via Zoom varje onsdag kl. 10–12. Ingen föränmälan krävs.

Aktuella datum för läs- och skrivcaféet

 

 

Mejla oss för att se vad det finns för möjligheter att starta fler skrivgrupper: sprakverkstaden@su.se.

Mejla oss

På denna sida