Stockholms universitet

Hur är det att studera till lärare i fritidshem – egentligen? Fråga mig!

Hej, jag heter Yue Wen och läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem. Jag anser social relation, utomhuspedagogik och lek vara avgörande för barns utveckling och lärande i skolan och fritidshemmet. Därför valde jag att plugga till fritidslärare. Jag finns här för att svara på era frågor så tveka inte att skriva till mig!

 

 

Jag läser Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Sök kurser och program 

Frågor och svar:

 

Fråga: Hej! Går det att läsa och få både bild och idrott som inriktningar eller kan man bara välja en? /Josefine

Svar: Hej Josefine! Vad roligt att du är intresserad av att läsa Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem på Stockholm universitet! 

När man ansöker till denna utbildning kan man välja en av inriktningarna: t.ex. bild och form, musik och idrott.

I framtiden kan du öka din behörighet genom Lärarlyftet efter att ha tagit lärarexamen. 

Du kan läsa mer om Lärarlyftet på https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/lararlyftets-kurser-for-larare

Med vänliga hälsningar
Yuewen

____________________________________________________________________

Fråga: Hej! Jag har inte de bästa betygen från gymnasiet och mitt meritvärde ligger runt 13.5. Finns det möjlighet att komma in på utbildningen ändå eller har jag alldeles för dåliga betyg? /Karolina

Svar: Hej Karolina! Tack för din fråga. På https://www.uhr.se/statistik finns antagningsstatistik från tidigare år. Där kan du få en ungefärlig uppfattning om vilket antagningspoäng som krävs för att komma in. Ett sätt att öka sina chanser att komma in på en utbildning är att göra högskoleprovet, då är man med i flera urvalsgrupper. 

Med vänliga hälsningar
Yuewen

____________________________________________________________________

Fråga: Hej! Hur arbetar man med bild och form i skolan efter denna utbildning? Tycker det är lätt att hitta information om utbildningen men ingen information om det praktiska arbetet efteråt. Är det möjligt att få en beskrivning av arbetet med barnen i skolan? /Elin

Svar: Hej Elin och tack för din fråga! Utbildningen leder till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem. Man får också behörighet i att undervisa i bild i förskoleklass och årskurserna 1-6, förutsatt att bildämnet ingår i din examen. 

Bild kan användas som estetisk och multimodal lärprocess för elevernas lärande och utveckling. Genom bild kan vi arbeta med norm, identitet och grupptillhörighet för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Under bildundervisningen kan vi också leda eleverna i att gestalta och undersöka olika typer av bilder, t.ex. konstbilder, sagobilder och dokumentärbilder. Syftet med det kan vara att fördjupa elevernas förståelse för genrer, texter och mediers betydelser för hur bilder kan kommunicera på många olika sätt. Vi kan också lära elever att använda olika bildelement i eget skapande, t. ex. färglära, bildkomposition och stilleben. 

Det finns en massa roliga moment med bildkurserna på Stockholm universitet.

Lycka till!

____________________________________________________________________

Fråga: Hej! Jag undrar om man kan själv välja sin VFU-placering. Om jag t.ex är vikare på en skola, kan jag ha min VFU där?

Svar: Hej! Tack för frågan! Lärarstudenter kan inte själva välja vilken skola man ska ha sin praktik på om man inte har någon särskild anledning för det. Däremot kan man under VFU-perioden byta sin placering om det finns särskilda skäl. Mer information om detta finns på su.se/utbildning/lärarutbildningar/verksamhetsförlagd-utbildning-vfu/vfu-placering-1.497108  

Hoppas att du är nöjd med svaret 
Med vänlig hälsning
Yuewen 

____________________________________________________________________

På denna sida