Utbyteskoordinatorer vid institutionerna

Centralt inom universitetet administreras omkring sextio universitetsövergripande utbytesavtal. Institutionerna driver och organiserar det internationella studentutbytet och i första hand bör du vända dig till din institution för att höra vilka möjligheter som finns att studera utomlands via deras avtal.

Arkeologi och antikens kultur Anne Hofmann
Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

Hanna Kritz (Japan, Korea, Mellanöstern/Nordafrika)
Axel Thiel (japanska)

Johan Fresk (kinesiska)

Astronomi Magnus Axelsson
Barn- och ungdomsvetenskap

Malin Håkansson

Biokemi och biofysik Charlotte Boegård
Biologisk grundutbildning

Per Cronholm

Lisa Weingarnter

Data- och systemvetenskap

Andrea Andrenucci

Suk-hi Cho

Ekonomisk historia och internationella relationer Kelly Biddle
Engelska

Helena Engler

Pouya Peighami

Marina Ludwigs

Etnologi, religionshistoria och genusvetenskap Galina Ananieva
Filosofi Björn Brunnander
Folkhälsovetenskap Linda Rämö
Fysikum Magnus Axelsson
Företagsekonomi

Besime Uyanik

Geologiska vetenskaper Rienk Smittenberg
Humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Louise Karlsson
Historia Andreas Bloch
Juridik

Shirin Shams

Candice Roccasalva

Kriminologi Kalle Tryggvesson
Kultur och estetik Maarit Hämäläinen
Kulturgeografi Peter Kinlund
Lingvistik Eva Lindström
Matematik

Dennis Öberg

Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Elvira Björkman

Elisabeth Nygren

Material och miljökemi Charlotte Boegård
Miljövetenskap och analytisk kemi

Charlotte Boegård (Analytisk kemi)

Karine Elihn (Miljövetenskap)

Mediestudier Birgitta Fiedler  (Journalistik, media, kommunikation, film, mode)
Meteorologi

Caroline Leck

Ingrid Eronn

Nationalekonomi

Mårten Larsson (utresande)

Veronika Wallinder (inresande)

Naturgeografi Maria Damberg
Neurokemi Charlotte Boegård
Nutrition

Bettina Ehrenblad

Magdalena Rosell

Organisk kemi Charlotte Boegård
Pedagogik och didaktik Malin Gustafsson
Psykologi

Kirsi Lehtoviita

Romanska och klassiska språk

Gunnel Näsman (italienska, portugisiska &  spanska)

Anne-Cathrine Laurell  (latinamerikastudier)

Eva Andersson (franska)

Slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Piia Suomalainen
Socialantropologi Marie Larsson
Socialt arbete Ewa Marklund
Sociologi Anna Carin Haag
Specialpedagogik Kristina Salenstedt Linder
Språkdidaktik

Ylva Sandberg

Statistik Robert Standar
Statsvetenskap

Sara Österberg

Henrik Berglund

Stockholm Resilience Centre Cornelia Ludwig
Svenska och flerspråkighet Britt Arvidsson (svenska/nordiska språk)

 

Under utbildningen