Profiles

Ingela

Ingela Holmström

Biträdande lektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för lingvistik
E-post ingela.holmstrom@ling.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 C, plan 2-3
Rum C 344
Postadress Institutionen för lingvistik 106 91 Stockholm

Om mig

Filosofie doktor, forskare och biträdande lektor i teckenspråk och svenska som andraspråk för döva. Jag är ämnesföreståndare för Avdelningen för svenskt teckenspråk.

Svenskt teckenspråk

Klicka på bilden för information på svenskt teckenspråk
Klicka på bilden för information på svenskt teckenspråk

Undervisning

Jag undervisar och föreläser på olika kurser som ges på Avdelningen för teckenspråk och Avdelningen för svenska som andraspråk för döva.

Forskning

Mitt övergripande forskningsintresse handlar om kommunikation och interaktion mellan döva, hörselskadade och hörande i olika sammanhang, där olika språkliga resurser används. Jag disputerade 2013 i pedagogik med avhandlingen Learning by hearing? Technological framings for participation, vilken fokuserar just dessa intresseområden. Bland annat gör jag där en sociohistorisk analys av tidskriftdata från 1890 till 2010 som fokuserar teknologier, språk och identitet för döva och hörselskadade över tid. I avhandlingen har jag också gjort två fallstudier där jag följt två barn som har cochlea implantat och går i klasser med hörande elever. I denna studie har frågor om deltagande, makt och användning av teknologier varit av särskilt intresse tillsammans med övergripande frågor kring kommunikatioin och interaktion.

Under 2015-2017 arbetar jag med flera olika forskningsprojekt. Ett av dessa handlar om kommunikation och användande av teckenrummet i samtal mellan personer med dövblindhet utifrån korpusdata. I ett annat projekt arbetar jag med att kartlägga den kompetens som finns hos kommunerna då det gäller skolelever med hörselnedsättning, med särskilt fokus på kommunala hörselpedagoger. Jag driver också ett treårsprojekt som handlar om undervisning av svenskt teckenspråk som andraspråk för studenter som studerar till teckenspråkstolkar.

Forskningsintressen:

 • Kommunikation och interaktion
 • Delaktighet
 • Svenskt teckenspråk
 • Dövas och hörselskadades svenska
 • Tvåspråkighet och flerspråkighet
 • Kommunikation mellan personer med dövblindhet
 • Undervisningsfrågor

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2016. Ingela Holmström. Ljud tar plats, 53-81
 • 2015. Ingela Holmström, Sangeeta Bagga-Gupta, Rickard Jonsson. Journal of Linguistic Anthropology 25 (3), 256-284

  Different technologies are commonly used in mainstream classrooms to teach pupils who wear surgically implanted cochlear hearing aids. We focus on these technologies, their application, how pupils react to them, and how they affect mainstream classrooms in Sweden. Our findings indicate that language ideologies play out in specific ways in such technified environments. The hegemonic position wielded by adults with regard to the use of technology usage has specific implications for pupils with cochlear implants.

 • 2015. Krister Schönström, Ingela Holmström. LiSetten 26 (2), 20-23
Visa alla publikationer av Ingela Holmström vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 16 maj 2017

Bokmärk och dela Tipsa