SULCIS har ett internationellt vetenskapligt råd med fem medlemmar:

Professor Keith Banting, Department of Political Studies, Queens University, Kingston, Ontario, Canada

Professor Barry Chiswick, Department of Economics, George Washington University, Washington DC

Professor Christian Dustmann, UCL, London University

Professor Fiona Williams, School of Sociology and Social Policy, Leeds University

Professor Min Zhou, Department of Sociology, UCLA