dfdf
Foto: Eva Dalin

All relevant information om biblioteksintroduktionen hittar du på bibliotekets webb:
Plugga effektivt: Biblioteksintroduktion