Strand, Hans

Hans Strand

Pensionerad. Tidigare anställd som professor i svenska språket, särskilt nusvenska, vid dåvarande Institutionen för nordiska språk (nuvarande Institutionen för svenska och flerspråkighet).

Forskningsintressen

Akademiskt skrivande, studenters skrivande och skrivutveckling, talat och skrivet massmediespråk, teori- och metodfrågor.

Forskningsprojekt

Här förtecknas Hans Strands forskningsprojekt.

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Akademiskt skrivcentrum, Läskiga uppsatser.

Publikationer

Publikationerna är ordnade kronologiskt, med de senast utgivna överst i listan.  Tyvärr visar publikationsdatabasen Diva inte det årtal det publicerades, utan när posten lades in i Diva. När du klickar på aktuell publikation står dock rätt årtal på träffsidan du kommer till.

Pensionerad professor i svenska språket, särskilt nusvenska

Hans Strand

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.

Genvägar institutionen

Forskningsdatabasen
Medarbetare personal

Personal/medarbetare

Hitta den du söker bland våra ca 100 medarbetare.