Om oss

Institutionen erbjuder undervisning och forskning av hög kvalitet inom barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap, fritidshemspedagogik och förskoledidaktik. Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är en av de största institutionen på Stockholms universitet, i antalet helårsstudenter räknat.

Vår kärnverksamhet består av undervisning inom lärarutbildningar, fristående kurser och uppdragsutbildningar samt forskning och forskarutbildning. Vi har utbildning, kurser och program inom barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap, fritidshemspedagogik och förskoledidaktik.
Våra två forskningsämnen är barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik. Våra forskare undervisar på samtliga nivåer. 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ingår i den Samhällsvetenskapliga fakulteten som tillhör det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet.

Institutionen i siffror:

  • Cirka 120 lärare/forskare
  • 26 doktorander 
  • 21 personer inom teknisk-administrativa avdelningen 
  • Cirka 1.500 helårsstudenter (dvs. studenter som läser 60 hp på BUV)
  • Antalet individer som läser kurser och program hos BUV är cirka 2.500 per år
 

Institutionen är uppdelad i två ämnesavdelningar, en teknisk-administrativ avdelning och ett centra. Avdelningarna är uppdelade efter forskningsämnen.

  • Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap (BUVA)
  • Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF)
  • Centrum för barnkulturforskning (CBK)
  • Teknisk-administrativ avdelning (TA)
 

Vi ger kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. De flesta av våra kurser genomsyras av ett barn- och ungdomsperspektiv.

Inom lärarutbildningen utbildar vi till förskollärare och grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem med tre olika inriktningar; bild & form, idrott & hälsa och musik. Vi ger dessutom kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Vi har ett flertal fristående kurser och ger också ett magisterprogram i barnkultur, masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning fritidshem och masterprogram i förskoledidaktik.

På forskarnivå ger vi utbildning inom ämnena barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik.

Se alla våra utbildningar

 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen bildades 2008, efter en sammanslagning av Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms universitet.

2023
Augusti: Anna Westberg Broström tillträder som prefekt och Rickard Jonsson blir ställföreträdande prefekt.

2019
Juni: Institutionen flyttar till nyrenoverade lokaler i Frescatibackehusen på fyra plan och får besöksadress: Svante Arrheniusväg 21A. Det innebär att samtliga fyra avdelningar hamnar i samma hus.

2017
Augusti: Mats Börjesson tillträder som prefekt och Anne-Li Lindgren som ställföreträdande prefekt.

2013
April: Nihad Bunar tillträder som ställföreträdande prefekt.

2012
December: Fritidspedagogik/fritidshemspedagogik flyttar från Campus Konradsberg till Frescati hage.

Juli: Avdelningen för fritidspedagogik/fritidshemspedagogik (numer inom Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap) tillkommer från Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner (UTEP). UTEP läggs ner.

2011
Augusti: Ann-Christin Cederborg tillträder som prefekt. Gunnar Åsén tillträder som ställföreträdande prefekt.

Januari: Institutionen byter namn till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 2011.

Januari: Avdelningen för förskoledidaktik (numer Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning) tillkommer från Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete (DoPA). DoPA läggs ner. Förskoledidaktik flyttar från Campus Konradsberg till Frescati hage.

2010
Juni: Förskoledidaktik inrättades som ämne i utbildning på forskarnivå av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Stockholms universitet.

Augusti: Ann-Christin Cederborg tillträder som ställföreträdande prefekt.

2009
Institutionen flyttar från Campus Konradsberg till Frescati hage.

2008
Januari: Karin Aronsson tillträder som prefekt.

Institutionen flyttar inom Campus Konradsberg.

Gunilla Preisler tillträder som prefekt och Peg Lindstrand tillträder som ställföreträdande prefekt. Tidigare tillhörde barn- och ungdomsvetenskap Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, omvärld och lärande.

Centrum för barnkulturforskning flyttar till Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap från Historiska institutionen. Centrum för barnkulturforsknings historik.

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap inrättas vid Stockholms universitet.

2007
December: Barn- och ungdomsvetenskap blir ett huvudområde vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

2004
September: Barn- och ungdomsvetenskap inrättas som ämne i forskarutbildningen vid den samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

1960
Stockholms högskola blev Stockholms universitet.

1956
Lärarhögskolan i Stockholm startar.

1878

Stockholms högskola bildades som ett radikalt alternativ till de traditionella lärosätena i Uppsala och Lund.

 

Här hittar du kontaktuppgifter till ledning och andra viktiga funktioner vid institutionen: 

Kontakt till institutionen

På denna sida