Humanvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området

Välkommen till det humanvetenskapliga området!

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga området.

Humanvetenskapens fokus på människan och människans aktiviteter innebär en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder som griper över  fakultetsgränserna. Samhällsförändringar är ett centralt tema för det humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys.

Utlysning av medel för samverkansinitiativ

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för samverkansinitiativ med det omgivande samhället inom forskning och utbildning. Ansök senast den 31 oktober 2019.

Studenter som studerar

Ansök om stöd till fakultetsöverskridande utbildning

Områdesnämnden för humanvetenskap ger stöd till fakultetsöverskridande utbildning – sista ansökningsdag är den 22 oktober.

Ekonomi och miljö

Utlysning av medel för samarbeten inom profilområdena

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för samarbeten inom profilområdena. Utlysningen gäller forskning, utbildning och samverkan och sista ansökningsdag är den 21 november 2019.

Satsning på humanvetenskaplig miljöforskning

Klimatflyktingar, proteströrelser och hur klimatet skildras i film och litteratur. Det är några av de ämnen som studeras i en ny satsning på humanvetenskaplig miljöforskning.

Plattan

Profilseminarier inom Humanvetenskapliga området

Inför 2019 har Humanvetenskapliga områdets profilområden reviderats - några har ändrats, några har tagits bort och några har tillkommit. Årets profilseminarier kretsar kring vart och ett av de nya profilområdena.

Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Puff_kvalitetsarbete
Vicerektor har ordet_3