Humanvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området

Välkommen till det humanvetenskapliga området!

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga området.

Humanvetenskapens fokus på människan och människans aktiviteter innebär en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder som griper över  fakultetsgränserna. Samhällsförändringar är ett centralt tema för det humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys.

Hur kan nya samverkansformer bidra till ökad forskningskvalitet inom vård och hälsa?

Humanvetenskapliga områdets samverkansberedning och Stockholms läns landsting arrangerar ett seminarium inom vård och hälsa med fokus på ökad forskningskvalitet. Välkommen att anmäla dig!

Plattan

Profilseminarier hösten 2018

Humanvetenskapliga områdesnämndens profilseminarier fortsätter hösten 2018. Seminarierna behandlar spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan. Seminarierna är samtidigt en bra mötesplats för möte med kollegor från området och har varit mycket välbesökta och uppskattade.

Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Vicerektor har ordet_3
Remissyttranden