Humanvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området

Välkommen till det humanvetenskapliga området!

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga området.

Humanvetenskapens fokus på människan och människans aktiviteter innebär en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder som griper över  fakultetsgränserna. Samhällsförändringar är ett centralt tema för det humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys.

Welcome Day for PhD Students

Welcome Day for PhD Students

The Humanities, Social Sciences and Law Faculties are organizing a welcome day for PhD students where various aspects of the PhD program will be discussed. This day is particularly for newly admitted PhD students, but all PhD students are welcome.

Camilla Bardel

Samverkansmedel till forskare inom Humanvetenskapliga området

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyste i maj 2018 medel som stöd till samverkansinitiativ inom det humanvetenskapliga området. Beredningen av ansökningarna är nu klar.

Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Vicerektor har ordet_3
Remissyttranden