Humanvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området

Välkommen till det humanvetenskapliga området!

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga området.

Humanvetenskapens fokus på människan och människans aktiviteter innebär en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder som griper över  fakultetsgränserna. Samhällsförändringar är ett centralt tema för det humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys.

Karta

Utlysning av medel för strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel till strategiska satsningar inom forskning och forskarutbildning. Sista ansökningsdag är den 20 mars 2019.

Utlysning samverkansmedel

Utlysning av medel för samverkansinitiativ

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser årligen medel för samverkansinitiativ med det omgivande samhället, inom forskning och utbildning. Denna utlysning avser aktivitetsmedel för att utveckla forskningskommunikativa insatser med en eller flera externa parter.

Ekonomi och miljö

Utlysning av medel för samarbeten inom profilområdena

Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för samarbeten inom profilområdena. Utlysningen gäller forskning, utbildning och samverkan och sista ansökningsdag är den 1 juni 2019.

Plattan

Profilseminarier inom Humanvetenskapliga området

Inför 2019 har Humanvetenskapliga områdets profilområden reviderats - några har ändrats, några har tagits bort och några har tillkommit. Årets profilseminarier kretsar kring vart och ett av de nya profilområdena.

Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Vicerektor har ordet_3
Remissyttranden