Humanvetenskapliga området

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Humanvetenskapliga området

Välkommen till det humanvetenskapliga området!

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhällsvetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga området.

Humanvetenskapens fokus på människan och människans aktiviteter innebär en mångfald av teoretiska perspektiv och metoder som griper över  fakultetsgränserna. Samhällsförändringar är ett centralt tema för det humanvetenskapliga områdets utbildning och forskning, där humanistisk, juridisk och samhällsvetenskaplig kompetens samverkar för kraftfull genomlysning och analys.

Aula magna

Profilseminarier inom Humanvetenskapliga området 2021

Humanvetenskapliga områdets profilseminarier lyfter spännande institutions- och fakultetsöverskridande ämnen av relevans för undervisning, forskning och forskningssamverkan.

Yvonne Svanström

Ny ledning vid Humanvetenskapliga området

Den 1 januari 2021 fick Humanvetenskapliga området ny ledning. Elisabet Wåghäll Nivre och Yvonne Svanström är valda som vicerektorer mandatperioden 2021-2023.

Samverkansforskning pågår

Samverkansprogrammet för migration och integration inledde i maj 2020 en intervjuserie i syfte att synliggöra olika former av samverkansforskning inom temat. Intervjuerna publiceras månatligen här på Humanvetenskapliga områdets hemsida. 

Blå platta

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

Blå platta

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirusutbrottet

Humanvetenskapliga områdets rekommendationer till institutionerna gällande disputationer och licentiatseminarier under rådande läge.

Möte
Länk till områdesnämnden
Länk till områdeskansliet
Kvalitet