Forskningsämnen

Forskningen vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) fokuserar på yngre barn, barn och unga samt unga vuxna i utbildning och på fritiden. Barns och ungas perspektiv och sätt att förhandla och agera är av särskilt intresse. Därmed är förskola, skola och fritidshem exempel på institutioner där barns erfarenheter och perspektiv undersöks.

Medier, bostadsområden, familj och föreningsverksamhet är andra exempel på viktiga områden där barns och ungas vardagsliv och identitetsarbete studeras. Även de vuxna barn och unga möter är relevant för forskningen. 

Barn- och ungdomsforskning

Vi bedriver barn- och ungdomsforskning med tvär- och mångvetenskapliga ansatser. Vi presenterar vår forskning i fem områden för att visa på den bredd som finns.

Områdena har fokus på:

  • Vardagsliv och (barn)kultur;
  • Lek, omsorg och lärande;
  • Plats och rörelse;
  • Livsvillkor och mående samt
  • Utbildning och profession.

I de olika områdena finns både forskning i barn- och ungdomsvetenskap och i förskoledidaktik.

Forskning om barnkultur

Centrum för barnkulturforskning (CBK) är knutet till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV). Vid Stockholms universitet pågår forskning om barn och kultur vid ett flertal institutioner. CBK har som en av sina uppgifter att sammanföra forskare och forskning från olika ämnesområden för kunskapsmässigt, teoretiskt och metodologiskt utbyte.

Läs mer om Centrum för barnkulturforskning

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde