Kontakt

 

Allmän kontaktinformation

Telefon och e-post

Växel telefon: 08-16 20 00
E-post: cbk@barnkultur.su.se

Postadress

Stockholms universitet
Centrum för barnkulturforskning
SE-106 91 STOCKHOLM

Studentexpedition/administration
 

Föreståndare

 

Studievägledare, samverkan

 

Administratör utbildning

 

Kommunikation

 

Lärare och forskare knutna till Centrum för barnkulturforskning

Centrum för barnkulturforskning har fyra huvudlärare som undervisar på grund- och avancerad nivå. Därtill engageras ett antal timlärare med expertkunskap inom specifika områden.

På denna sida