Studera i Rom inom masterprogrammet i medeltidsstudier

Inom programmet för medeltidsstudier finns möjligheten att delta på programmet European Diploma in Medieval Studies (DEEM) som organiseras inom Erasmus+ i Rom. En student som tog chansen att studera och bo i Rom under föregående termin är Wilhelm Ljungar. För att bli inspirerade inför kommande terminer passade vi på att fråga Wilhelm om studierna i den eviga staden.

Vy över Rom och Vatikanen.
Vy över Rom, bild: iam_os via unsplash.
 

I våras spenderade du en termin som student på Deem programmet i Rom, vad fick dig att vilja söka till programmet?

–I grunden ville jag utveckla min förmåga att förstå medeltidens skrivna källmaterial. Och med det menar jag inte bara att kunna tyda bokstäver och läsa språken, men även att förstå manuskriptets materialitet och närma mig dess plats i det förflutna. Det jag insåg under mastersprogrammet i medeltidstudier var att när jag arbetar med ett mer modernt källmaterial, som till exempel en tidning, har jag en viss förförståelse för tidningens materialitet och plats i det förflutna. Men att förstå exempelvis vad en viss medeltida handskrift kan förmedla om det förflutna utifrån alla inneboende detaljer krävs kunskap från discipliner såsom kodikologi, paleografi, diplomatik, textredigering och medeltidslatin. Det blir extra spännande i ett fält som är så fragmentarisk som medeltidshistoria att kunna hitta ny information i allt från hur en bok är bunden till hur många olika handstilar som förekommer.

 

Vad för slags kurser läste du i Rom?

–Kurserna i programmet fokuserade på tolkning och analys av medeltida handskrifter, främst kodexar men även medeltida diplom. Varje disciplin täcktes under tre till fyra veckor, med två månader fokuserade på klassiskt och medeltida latin i början av programmet följt av paleografi, kodikologi, text-redigering och diplomatik. Kurserna hade dagliga seminarier på 3 timmar med akademiker från hela Europa som lärare. Det skapade en intellektuellt stimulerande och utmanande internationell studiemiljö som var väldigt utvecklande.

 

Vad fick du lära dig i Rom som hade varit svårt i Sverige?

–Bortsett från latinet lärde programmet ut discipliner som det tyvärr är svårt att lära sig om i Sverige. Fält som kodikologi och diplomatik som på SU täcks med en föreläsning under Paleografi-kursen omfattade i Rom nästan 2 månaders heltidsstudier med tillgång till fysiska manuskript. Det gav både bredd och djup som inte går att tillförskansa sig i hela Skandinavien.

 

Vad var det roligaste du var med om under din tid i Rom?

–Att besöka de gamla biblioteken och arbeta med fysiska manuskript. Det är en svindlande upplevelse att hålla i en bok som är över 1000 år gammal och man frågar sig hur mycket av det vi skriver idag som kommer finnas kvar om så lång tid.

Mer information:

Läs mer om Deem programmet här, sista datum för ansökan är 15 oktober:
https://fidemweb.org/deem-application/

Masterprogrammet i medeltidsstudier vid Stockholms universitet ges med 6 olika inriktningar. Läs mer om programmet, antagningskrav och hur man ansöker under respiktive inriktning:

Läs mer om Masterprogrammet i medeltidsstudier, inriktning historia

Läs mer om Masterprogrammet i medeltidsstudier, inriktning idéhistoria