Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning historia

Medeltida målning av riddare på häst som dräper en drake, kvinna ser på i bakgrunden
Saint George and the Dragon, ca 1432/1435, Rogier van der Weyden. National Gallery of Art.

Programmet vänder sig till dig som vill skaffa dig fördjupade kunskaper om den europeiska medeltiden som en särskild epok i Västerlandets historia och samtidigt inhämta färdigheter som gör det möjligt för dig att på egen hand tränga in i medeltiden – att läsa och tolka det som är bevarat i form av texter, konst- och bruksföremål, byggnader, bytomter och stadstopografi.

 • Programöversikt

  Studiegång och obligatoriska kurser för inriktning historia:

  År 1

  Termin 1 (30 hp)

  Historia i samhället - forskning, historiografi och historiebruk, 7,5 hp (huvudområde historia) 
  Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp (huvudområde filosofi)
  Historia - metodkurs, 7,5 hp (huvudområde historia)
  Medeltidsforskning, 7,5 hp (huvudområde historia)

  Termin 2 (30 hp)

  Historia - teorikurs, 7,5 hp (huvudområde historia)
  Paleografi, 7,5 hp (huvudområde historia)
  Valbar kurs i medeltidsspråk, 7,5 hp
  Valbar temakurs/färdighetskurs, 7,5 hp inom huvudområdet historia

  År 2

  Termin 3 (30 hp)

  Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp (huvudområde engelska)
  Valbara temakurser/färdighetskurser/praktik, 7,5 hp, motsvarande 22,5 hp, varav minst 7,5 hp inom huvudområdet historia

  Termin 4 (30 hp)

  Historia - masterkurs, 30 hp (huvudområde historia)

 • Så ansöker du

 • Mer information

  Utlandsstudier

  Stockholms universitet deltar i projektet Diplôme Européen d’Études Médiévales som kan sökas inom ramen för Erasmus utbytesprogram. Kursen, som ges i Rom, omfattar ett helt läsår och erbjuder olika specialiserade medeltidskurser på avancerad nivå i exempelvis latin, italienska, paleografi, kodikologi och diplomatik. Dessa kan sedan tillgodoräknas på Masterprogrammet i Medeltidsstudier.

  Centrum för medeltidsstudier

  Läs mer om tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom medeltiden vid Stockholms universitet här.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Programmet ger en bred och djup historisk bas och kompetenser som är användbara i förvärvsarbete som ställer höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga, t ex forsknings-, utvecklings- och utredningsarbete samt pedagogiskt arbete, kommunikation, offentlig och privat förvaltning och inom kultursektorn. Våra praktikkurser, som ger möjlighet att tillämpa förvärvade kunskaper och färdigheter i praktik på relevant arbetsplats, ligger termin tre och kan omfatta högst 15 hp.

 • Kontakt

  Frågor kring programmet besvaras av studierektor för institutionens utbildningar på avancerad nivå eller programansvarig Kurt Villads Jensen.

  Studierektor avancerad nivå