Stockholms universitet

Håkan Olof ForsellProfessor

Om mig

 

Jag är forskare i stadshistoria och urbana studier. Jag har skrivit om äganderättsfrågor, bostadspolitik, stadsplanering och segregation under 1900-talet fram till idag. Jag har också intresserat mig för förhållandet mellan utbildning och urbanisering i boken ”Urbana Infantil” (Sekel förlag 2012) om hur synen på den moderna storstaden som ett ”kunskapssamhälle” växte fram under det tidiga 1900-talet i europeiska och amerikanska städer. Ett urval av mina essäer och artiklar finns i boken ”Bebodda platser - studier av vår urbana samtidshistoria” (Arkitektur Förlag 2013)

Mellan 2017 och 2020 var jag Dag-Hammarskjölds Stiftungsprofessor vid Nordeuropa-Institutet, Humboldt Universität, Berlin. Professuren finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Mitt uppdrag var att arbeta med forskning och undervisning i kultur- och samhällshistoriska ämnen och verka för akademiskt utbyte mellan Tyskland och Sverige.

Tillsammans med arkitekturjournalisten Dan Hallemar gör jag podcasten Staden, i samarbete med Sveriges Arkitekter och Tidskriften Arkitektur. Podcasten Staden fick Sveriges Tidskrifters pris för Årets bästa digitala facktidskrift 2019 och det stora Industriminnespriset 2020. Hemsida: stadenpodcast.se

Jag har haft återkommande internationella uppdrag sedan 2004, bland annat vid IRS / Center for Metropolitan Studies, TU-Berlin och vid Institute for Policy Studies, Johns Hopkins University, Baltimore, USA.

I Sverige har jag tidigare arbetat som kulturjournalist, utredare, förlagsredaktör och forskningsgranskare, bland annat för Stockholms stadsmuseum, Formas och Statens kulturråd.

Skriften "Den föränderliga staden", Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2020 kkan laddas ned som pdf i länk här brevid.

Forskning

 

Nyckelord: Stadshistoria, rättshistoria, urbansociologi, komparativa studier, kulturteori

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • The City as a Curriculum Resource

  2014. Håkan Forsell. Education, Childhood and Anarchism

  Kapitel

  As one of Britain's most original thinkers and writers Colin Ward wrote extensively about positive and practical examples from the past and present of the anarchist spirit or the 'social principle' in everyday life. This volume is the first scholarly work dedicated to examining the significance of his distinctive and highly relevant contributions to the areas of education, children and the environment. In each chapter, international contributors from academic and activist backgrounds offer cross-disciplinary and critical perspectives on Ward's work and its relevance to contemporary debates. The book is divided into four key areas: The Sand Box of the City Adventures in Education Reflections on Practice Mobilisations. This book will appeal to academics and professionals interested in the condition of childhood and youth today. It will prove useful for postgraduates and professionals undertaking further professional development, and is relevant to anyone studying, researching or working in fields relating to children, education and the environment not just in the UK but beyond.

  Läs mer om The City as a Curriculum Resource
 • Bebodda platser

  2013. Håkan Forsell.

  Bok

  I Bebodda platser argumenterar Håkan Forsell för en mer djupgående historisk och ämnesöverskridande kunskap om stadsutveckling och tidigare epokers sociala och ekonomiska förhållanden, för att kunna förstå dagens städers problem och möjligheter. Vi befinner oss i dag återigen mitt uppe i en intensiv urbaniseringsepok, som visserligen har andra drivande ekonomiska faktorer och andra geografiska tyngdpunkter än 1800-talets industritillväxt eller efterkrigstidens välfärdsinvesteringar men som ändå tar tydligt spjärn mot nedärvda strukturer, tidigare politiska beslut och befintlig fysisk planering.

  Bebodda platser är en samling bidrag till ”akutforskningen” om städers sociala, ekonomiska och materiella tillvaro. Boken vänder sig till den som är intresserad av stadsbyggnad, bostadspolitik, teknikhistoria, arkitektur och livet i städer överlag.

  Läs mer om Bebodda platser
 • Urbana infantil

  2012. Håkan Forsell.

  Bok

  Boken handlar om skolans urbanisering under 1900-talets första decennier och hur den moderna staden kom att prägla kunskapsideal,undervisningsmetoder, skolhusarkitektur och idéer om barns och ungdomars karaktärsförändringar. I centrum står storstadspedagogiken, en rörelse bland folkskollärare och läroboksförfattare i framför allt tyskspråkiga städer som Berlin, Bremen och Wien men med företrädare även i Chicago och New York. Rörelsen arbetade för reformer av stadsungdomars utbildning och för en samhällssyn som betonade vardagsdemokrati, sekularism och personlig självständighet. Staden ansågs utgöra ett habitat av värdefull kunskap och värdefulla relationer som krävde ny socialisering och förändrad inlärning av allt från läs- och skrivkunnighet till moraliska koder och förhållningssätt. "Urbana Infantil" är en bred, internationell studie som utifrån ett rikt material av skolböcker, föreläsningar, fotografier, stadsplaner och arkitektur berättar hur föreställningen av den moderna staden som ett kunskapssamhälle växte fram under 1900-talets början.

  Läs mer om Urbana infantil

Visa alla publikationer av Håkan Olof Forsell vid Stockholms universitet