Profiles

Håkan Forsell

Håkan Forsell

Professor

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
Telefon 08-16 28 25
E-post hakan.forsell@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D 887
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är forskare i stadshistoria och urbana studier. Jag har skrivit om äganderättsfrågor, bostadspolitik, stadsplanering och segregation under 1900-talet fram till idag. Jag har intresserat mig för förhållandet mellan utbildning och urbanisering – och nyligen skrivit boken ”Urbana Infantil”  om hur synen på den moderna storstaden som ett ”kunskapssamhälle” växte fram under det tidiga 1900-talet.

Under 2013 ger Arkitektur Förlag ut ett urval av mina essäer och artiklar i boken ”Bebodda platser - studier av vår urbana samtidshistoria”.

Sedan 2004 arbetar jag periodvis i Tyskland som forskare vid IRS / Center for Metropolitan Studies, TU-Berlin. Jag har tidigare varit gästforskare vid Institute for Policy Studies, Johns Hopkins University, Baltimore.

I Sverige har jag arbetat som kulturjournalist, utredare, förlagsredaktör och forskningsgranskare, bland annat för Stockholms stadsmuseum, Formas och Statens kulturråd.

Forskning

Självförverkligandets marknad - distans- och korrespondensutbildning i Sverige, 1900-1975. Projektet genomförs med Orsi Husz, , Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.

Korrespondens- och distansundervisningen fyllde under 1900-talet ett tomrum mellan två utbildningssystem: det gamla läroverks- och universitetssystemet under seklets förra del och utbyggandet av grundskolan, tillkomsten av komvux och småhögskolor under den senare delen. Brevskolorna examinerade hundratusentals människor som annars, av ekonomiska och geografiska skäl, hade varit utestängda från yrkes- eller högre utbildning. De största skolföretagen hade fram till 1960-talet långt fler registrerade elever än antalet deltagare på exempelvis ABF:s studiecirklar vid samma tid. Ändå är denna skolform närmast frånvarande i skildringar av den moderna svenska utbildningshistorien.

Projektets övergripande syfte är att problematisera och fördjupa utvecklingslinjerna för ”kunskapssamhällets” framväxt genom att studera korrespondensundervisningens historia i Sverige från ca 1900 till 1970-tal. Långt innan humankapitalteorin fick sitt genomslag på 1960-talet marknadsfördes kunskap av just brevskolorna med inriktning på kunskapsintensiva yrken och i termer av investering, ekonomisk vinning och anställningsbarhet. Korrespondensskolorna befordrade självförverkligande och fortbildning, individuella drömmar och företagsnormer i en sammansatt förening. Projektet ställer frågan hur marknadens logik och andan hos en ”self made (wo)man” kunde smälta in i den svenska samhällsutvecklingen under 1900-talet som annars ofta skildras i termer av kollektiva lösningar, föreningsliv och studiecirklar.

Nyckelord: Stadshistoria, rättshistoria, urbansociologi, komparativa studier, kulturteori

 

Senast uppdaterad: 28 mars 2019

Bokmärk och dela Tipsa