Information om coronaviruset

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Information om coronaviruset
 5. Senaste nytt relaterat till coronaviruset

Senaste nytt relaterat till coronaviruset

 • Webbaserad undervisning till 30 augusti 2020-05-20 Från och med 31 augusti planerar universitetet att delvis återgå till campusförlagd undervisning, i den takt det är möjligt och under förutsättning att myndigheterna så tillåter.
 • Säkerhetsinformation om e-mötestjänsten Zoom 2020-04-22 Zoom har snabbt blivit en väldigt välanvänd tjänst på SU både för distansundervisning och distansmöten. Eftersom det är en sådan viktig tjänst och det har förekommit rapporter om säkerhetsbrister i tjänsten har informationssäkerhetsfunktionen sammanfattat hur dessa brister kan bemötas och hanteras.
 • Coronaviruset påverkar internationella utbyten och samarbeten 2020-04-22 Ny sammanställning från UHR om hur programverksamheten påverkas.
 • Vad gäller för den som hyr student- eller forskarbostad av Stockholms universitet? 2020-04-16 Stockholms universitet hyr ut flera hundra bostäder till internationella studenter och forskare, och frågor har uppstått vad som gäller för hyreskontrakten med tanke på till exempel plötsliga eller inställda resor. Här besvarar vi de vanligaste.
 • Printomatskrivarna åter tillgängliga när biblioteket är öppet 2020-04-01 Nu går det bra att använda skrivarna under bibliotekets öppettider igen.
 • Kapaciteten i lärplattformen Athena 2020-03-31 Belastningen på Athena har ökat kraftigt under de senaste veckorna. Leverantören utökar kapaciteten så snabbt det är möjligt och nu börjar Athena åter fungera stabilt. Att återgå till Mondo är inte ett alternativ.
 • Tjänst för rörligt bildmaterial snabbutreds 2020-03-31 Efter att SU gått över till distansundervisning har behovet av en tjänst där man kan spela in, lagra och förmedla rörligt bildmaterial ökat markant. IT-avdelningen snabbutreder därför möjligheterna att få fram ett systemstöd för detta.
 • Coronaviruset och forskningsfinansieringen inkl. utlysningar 2020-05-29 Med anledning av utbrottet och åtgärder för att minska spridning av coronavirus har många finansiärer beslutat att flytta fram sista ansökningsdag för nu aktuella utlysningar. Några forskningsfinansiärer har även information om möjlighet att ansöka om uppskjuten projektstart eller förlängd dispositionstid.
 • Covid 19: Vad gäller för doktorandstudier och disputationer? 2020-04-07 Även doktorander påverkas naturligtvis av den rådande smittskyddssituationen, men målsättningen är forskarutbildningen ska kunna bedrivas i planerad takt.
 • Coronavirus - Information till studenter om utbyte/Minor Field Studies (MFS) 2020-05-15 Sedan den 14 mars avråder Utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till alla länder.
 • Öppettider från 18 mars 2020-04-08 Från 18 mars 2020 och tills vidare övergår Stockholms universitet till distansundervisning. Lokaler är låsta och tillgängliga endast för behöriga medarbetare med passerkort.
 • Undervisa online 2020-05-08 Är du lärare och har funderingar kring hur du undervisar på distans? Här finns information och kunskap om hur du kan flytta din fysiska undervisning online.
 • Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset 2020-05-19 Slopad karensdag och tillfälligt avskaffat krav på läkarintyg från dag 8.
 • Information till VFU-studenter med anledning av coronaviruset 2020-04-06 Stockholms universitet har tagit fram riktlinjer för genomförande av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i lärarprogrammen vårterminen 2020. Riktlinjerna tar hänsyn till rådande läge av coronavirus och ansvariga myndigheters rekommendationer.
 • Studera hemifrån 2020-05-13 Här hittar du tips om verktyg du kan använda om du behöver studera hemifrån.
 • Aktuellt om coronaviruset gällande utbyten 2020-05-14 Vi uppmuntrar ansvarig utbyteskoordinator/handläggare att hålla kontakt med studenter och anställda som befinner sig på utbyte. Håll också tät kontakt med partners för att följa utvecklingen och hitta alternativa lösningar. Det kan till exempel vara möjligt att senarelägga mobiliteter/möten eller genomföra dem digitalt.