Stockholm university logo, link to start page

Monday lecture: Jin Ping Mei - acclaimed, famous and banned for 400 years

Lecture

Date: Monday 21 February 2022

Time: 14.00 – 16.00

Location: Zoom

Welcome to a Monday lecture by Marja Kaikkonen, Professor emerita, Stockholm University.

Zoom Meeting ID:
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61203857921

Jin Ping Mei är en av Kinas mest berömda romaner, mest känd/ökänd för sina beskrivningar av sex.  Huruvida det är dessa som har fått makthavare att under sekler utsätta den för censur av olika slag diskuteras fortfarande.  Den väldiga boken – ca 800000 tecken i 100 kapitel – är en produkt av en okänd författare av det sena 1500-talet, och i världens litteraturhistoria utgör den en tidig milstolpe i romanens utveckling, jämförbar med Genji Monogatari (The Tale of Genji) och Don Quixote.  Till skillnad från andra, tidigare, baihua-romaner såsom San guo yanyi (Historien om de Tre Rikena), Xiyou ji (Färden till västern) och Shuihu zhuan (Berättelser från träskmarkerna), vilka härstammar från historieberättarnas repertoar och därmed har en episodisk struktur, är Jin Ping Mei en strukturellt tätt knuten berättelse om en handelsman och hans hustru och konkubiner.  Berättelsen ger sig för att handla om sena Song-dynastin, men beskriver endast svagt fördolt förhållandena i sena Ming-tidens samhälle. Föreläsningen kommer att fokusera på de sätt som romanen har behandlats och mottagits under sin historia ända fram till idag.

Dr. Marja Kaikkonen är Professor emerita vid Stockholms universitet. Efter studier i kinesiska i Peking 1973-76 disputerade Marja Kaikkonen vid Stockholms universitet 1990 med en avhandling om den kinesiska komedigenren xiangsheng.  Några år arbetade hon som lärare i kinesiska vid Uppsala universitet, och anställdes 1992 som forskare och lärare vid Stockholms universitet, där hon verkade fram till 2019.  Hon ledde den kinesiska avdelningen 2010-2015.  Hennes forskning handlar om 1900-talets Kina och traditionell kinesisk populärkultur, populärlitteratur, propaganda, film samt seder och bruk.