Profiles

Jenny Fred

Adjunkt/Forskarstuderande

Visa sidan på svenska
Works at Department of Mathematics and Science Education
Email jenny.fred@mnd.su.se
Visiting address Svante Arrheniusväg 20 A, E-huset, Arrheniuslab
Room E 472
Postal address Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik 106 91 Stockholm

Last updated: February 4, 2021

Bookmark and share Tell a friend