Profiles

Adler

Aleksandra Adler

Doktorand

Visa sidan på svenska
Works at The Department of Swedish Language and Multilingualism
Email aleksandra.adler@su.se
Visiting address Universitetsvägen 10 D
Room D 557
Postal address Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Research

My field of research is interpreting and translation studies. I am currently working on a research project called Invisible process – cognition and working memory of community interpreting together with Elisabet Tiselius, PhD and professor Birgitta Englund Dimitrova.

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2016. Aleksandra Adler, Birgitta Englund Dimitrova, Yvonne Lindqvist.

    Syftet med den här produktorienterade studien är att undersöka vilka översättningsnormer som är aktuella för indirekt översättning av hebreisk skönlitteratur till svenska. I studien genomförs en kontrastiv undersökning av kulturspecifika element (ECR) med utgångspunkt i Tourys (1995/2012) coupled pairs kompletterad med Pedersens (2011) typologi. Materialet består av 3 x 136 coupled pairs excerperade från en novellsamling skriven av den israeliska högprestigeförfattaren Amos Oz och översatt till svenska genom engelska. Båda översättningarna utfördes av högprestigeöversättare. Resultatet antyder att indirekt översättning av skönlitteratur ansluter sig till adekvansnormen i enlighet med hypotesen om högprestigeöversättare (Lindqvist 2002). Hypotesen om acceptansinriktning beträffande indirekt översättning falsifierades i studien.

Show all publications by Aleksandra Adler at Stockholm University

Last updated: May 27, 2019

Bookmark and share Tell a friend