Profiles

Jon Ohlsson

Jon Ohlsson

Professor

Visa sidan på svenska
Works at Department of Education
Telephone 08-16 31 47
Email jon@edu.su.se
Visiting address Frescativägen 54
Room 2418
Postal address Institutionen för pedagogik och didaktik 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2018. Otto Granberg, Jon Ohlsson.

    Lärande och kompetensutveckling är alltjämt viktiga ­utmaningar för organisationer. Men tyvärr ser vi en negativ utveckling i ­dagens arbetsliv, med styr- och ledningssystem som tär på mänskliga ­resurser, där kompetens förslösas eller helt enkelt ­används på fel sätt. Den lärande organisationen 2.0 syftar till att lyfta fram möjliga alternativ till denna utveckling.   

    Exempel på teman som tas upp i boken är agila processer, expert­samhället, digitalt arbete, kreativitet, ­självorganisering, ­öppenhet för innovation, verksamhetsnära ledning och aktivitets­baserade kontor. Det rör sig om vitt skilda fenomen som dock binds samman genom ett fokus på lärande och ­organisering för lärande.   

    Den lärande organisationen 2.0 är avsedd för universitets- och ­högskoleutbildningar med inriktning mot arbetsliv och lärande samt personal- och organisationsutveckling. Den vänder sig också till ­chefer på olika nivåer och i olika verksamheter. Boken kan även med fördel användas för praktiskt utvecklingsarbete i organisationer.

  • 2016. Otto Granberg, Jon Ohlsson.
Show all publications by Jon Ohlsson at Stockholm University

Last updated: September 28, 2020

Bookmark and share Tell a friend