Profiles

Thomas Thomsen

Thomas Thomsen

Doktorand

Visa sidan på svenska
Works at The Department of Swedish Language and Multilingualism
Email thomas.thomsen@su.se
Visiting address Institutionen för svenska och flerspråkighet
Room D 557
Postal address Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Publications

A selection from Stockholm University publication database
  • 2018. Thomas Thomsen, Birgitta Englund Dimitrova, Magnus Dahnberg.

    Föreliggande studie undersöker vad språkkompetens och tolkningsriktning har för inverkan på tolkningsstrategier inom tolkning i offentlig sektor. Undersökningen utgår ifrån fyra videoinspelade rollspel som har tolkats av fyra tolkar med olika tolkerfarenhet mellan språken svenska och spanska. Rollspelen utgick från ett manus och rollspelarna uppmanades att utsätta tolkarna för specifika svårigheter på specifika punkter under samtalen. Analysen har utöver observation av videoinspelningar, och transkription av dessa, även utgått från tolkarnas retrospektion, ett språktest och en intervju angående deras språkkompetens. Analysmetoden har dessutom utgått från och replikerat Arumí Ribas och Vargas-Urpis studie (2017) och har genomfört en kvantitativ analys på grundval av Wadensjös sju typer av avvikande återgivningar (1998). Denna analysmetod har visat sig innehålla begränsningar då Wadensjös avvikande återgivningar inte har kunnat användas för att identifiera alla typer av tolkningsstrategier. Studien har dock kunnat fastställa att tolken tillämpar fler tolkningsstrategier till sitt svaga språk än till sitt starka språk men att fortsatt forskning är nödvändig på detta område.

Show all publications by Thomas Thomsen at Stockholm University

Last updated: September 4, 2020

Bookmark and share Tell a friend