Doctoral project: Anneli Hippinen Ahlgren

Supervisor: Anna Klerfelt

Supervisor: Anna-Lena Ljusberg

Subject: Child and Youth Studies

På svenska: Didaktiska perspektiv på fritidshemmets verksamhet