Astronomy, Degree Project, 15 credits

About the course

Kursen består av ett självständigt arbete under en lärares handledning. Ämne väljer du i samråd med din handledare och studierektor. Problemställning och den vetenskapliga bakgrunden skall presenteras tillsammans med en sammanställning av den relevanta vetenskapliga litteraturen. Ett självständigt och vetenskapligt förhållningssätt skall uppvisas, där tidigare astronomi/fysikkunskaper kommer till användning. Arbetet presenteras i form av en uppsats och ett seminarium.

Know what you want to study?

Find your study programme

What can I study?

Explore our subjects