Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Astronomi, självständigt arbete

Det självständiga arbetet avser att ge dig insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Du kommer att producera en vetenskaplig rapport och att muntligt rapportera dina forskningsresultat i form av ett seminarium.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Den här kursen är vanligtvis avslutningen av dina kandidatstudier i astronomi. Det självständiga arbetet kan jämföras med en praktikplats i en forskningsgrupp där du utför ett forskningsprojekt men också blir del av gruppen och upplever hur det är att jobba i en forskningsmiljö. Projektet kommer att innehålla ny forskning även då tidsramen är förstås begränsad till 10 veckor.
Som en del av det självständiga arbetet kommer du också att gå kursen ”Vetenskaplighet” där du kommer att lära dig om de olika etiska aspekterna som rör vetenskaplig forskning.

 • Kursupplägg

  Kursen ges varje termin och kan läsas på helfart eller halvfart. Den ingår i Kandidatprogrammet i astronomi men kan även läsas som fristående kurs om du uppfyller behörighetskraven. Arbetet använder sig av engelska men ”Vetenskaplighet” ges på svenska. Kursen
  Tillsammans med handledaren, fastställer du en projektbeskrivning som måste godkännas av bedömningsgruppen.

  Undervisning

  Arbetet innehåller ingen schemalagd undervisning. Du träffas din handledare under åtminstone en timme varje vecka för att få handledning.
  Delkursen ”Vetenskapliget” består av fyra seminarier.

  Examination

  Examinationen omfattar både en skriftlig rapport och en muntlig presentation i form av ett vetenskapligt seminarium.
  ”Vetenskaplighet” examineras skriftligt.

  Examinator

  En av ledamöterna i bedömningsgruppen som för närvarande består av docent Alexis Brandeker, docent Dan Kiselman, professor Claes Fransson.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Endast delkursen “Vetenskaplighet” har schemalagda undervisningsmoment.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Varje forskningsprojekt har sin egen litteratur som du får från din handledare och senare hittar själv. Litteraturen kan bestå av (delar av) böcker och vetenskapliga artiklar.
  ”Vetenskaplighet” använder sig av kompendiet ”Konsten att vara vetenskaplig” av Hansson, Sven-Ove (2007)

 • Kontakt

  Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.