Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Astronomi, självständigt arbete

Det självständiga arbetet avser att ge dig insikter och erfarenhet av vetenskapligt arbete. Centrala moment är planläggning, genomförande och rapportering av den vetenskapliga undersökningen. Du kommer att producera en vetenskaplig rapport och att muntligt rapportera dina forskningsresultat i form av ett seminarium.

Den här kursen är vanligtvis avslutningen av dina kandidatstudier i astronomi. Det självständiga arbetet kan jämföras med en praktikplats i en forskningsgrupp där du utför ett forskningsprojekt men också blir del av gruppen och upplever hur det är att jobba i en forskningsmiljö. Projektet kommer att innehålla ny forskning även då tidsramen är förstås begränsad till 10 veckor.
Som en del av det självständiga arbetet kommer du också att gå kursen ”Vetenskaplighet” där du kommer att lära dig om de olika etiska aspekterna som rör vetenskaplig forskning.

 • Kursupplägg

  Kursen ges varje termin och kan läsas på helfart eller halvfart. Den ingår i Kandidatprogrammet i astronomi men kan även läsas som fristående kurs om du uppfyller behörighetskraven. Arbetet använder sig av engelska men ”Vetenskaplighet” ges på svenska. Kursen
  Tillsammans med handledaren, fastställer du en projektbeskrivning som måste godkännas av bedömningsgruppen.

  Undervisning

  Arbetet innehåller ingen schemalagd undervisning. Du träffas din handledare under åtminstone en timme varje vecka för att få handledning.
  Delkursen ”Vetenskapliget” består av fyra seminarier.

  Examination

  Examinationen omfattar både en skriftlig rapport och en muntlig presentation i form av ett vetenskapligt seminarium.
  ”Vetenskaplighet” examineras skriftligt.

  Examinator

  En av ledamöterna i bedömningsgruppen som för närvarande består av docent Alexis Brandeker, docent Dan Kiselman, professor Claes Fransson.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Endast delkursen “Vetenskaplighet” har schemalagda undervisningsmoment.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Varje forskningsprojekt har sin egen litteratur som du får från din handledare och senare hittar själv. Litteraturen kan bestå av (delar av) böcker och vetenskapliga artiklar.
  ”Vetenskaplighet” använder sig av kompendiet ”Konsten att vara vetenskaplig” av Hansson, Sven-Ove (2007)

 • Kontakt

  Studievägledare och studentexpedition nås via studieinfo@astro.su.se.