Stockholm university logo, link to start page
Gå till denna sida på svenska webben

Social Science II for teachers

Studenter som sitter och lyssnar på en föreläsning.
Foto: Viktor Gårdsäter.

This course is given in Swedish. For further information see the Swedish page.