Stockholm university
Gå till denna sida på svenska webben

Social Science IV for teachers

Två studenter samtalar i en föreläsningssal.
Foto: Viktor Gårdsäter.

This course is given in Swedish. For further information see the Swedish page.