Politiska rummet: Om nyliberalismen med filosofen Erik Angner

Individens frihets i centrum och en marknad som skapar välstånd och mångfald. Eller en rå värld där avregleringar och privatiseringar skapar orättvisor och ökade klyftor. Filosofen Erik Angner medverkar

Politiska rummet: Om nyliberalism