Stockholms universitet

Bostadsägarens roll vid finansiella kriser. Kan framtida Nobelpris lösa gåtan?

De senaste decennierna har det skett en brant uppgång på bostadsmarknaden och under pandemin en närmast explosionsartad utveckling. Sedan den senaste finanskrisen har forskarvärlden intresserat sig för de komplexa sambanden mellan de enskilda hushållens belåning och makroekonomiska risker. Vilka blir de samhälleliga och mänskliga konsekvenserna om priserna på villor och bostadsrätter fortsätter att skena? Hur stor är risken att bostadsmarknaden utlöser nästa finansiella kris?

Villor och fritidshus har ökat mest i pris under de senaste tolv månaderna, men även bostadsrättspriserna har stigit kraftigt, visar svenska siffror från Mäklarstatistik. Foto: Mostphotos

Samtalet spelades in den 5 oktober 2021 på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet.

Ett öppet samtal med:

Mats Persson, professor emeritus i nationalekonomi vid IIES. Han är ledamot i Kungliga vetenskapsakademien, har arbetat för Finanspolitiska rådet och satt under tio år med i Kommittén för Sveriges Riksbanks pris till ekonomisk vetenskap.

Läs mer om Mats Perssons forskning

Maria Frostling, docent och lektor i marknadsföring vid Företagsekonomiska institutionen.

Läs mer om Maria Frostlings forskning

Roine Vestman, docent i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen. Han
är även knuten till CEPR, The Centre for Economic Policy Research och har uppdrag som rådgivare åt Finansinspektionen.

Läs mer om Roine Vestmans forskning

Moderator för samtalet är författaren och journalisten Gabriella Ahlström.
Läs mer om Gabriella Ahlström

Om Accelerator

Accelerator är en konsthall där konst, vetenskap och samhällsfrågor möts. Verksamheten är en del av Stockholms universitet.

Läs mer om Accelerator

Hitta fler öppna föreläsningar från Stockholms universitet

 

Nobel Calling Stockholm 2021

Föreläsningen är en del av Nobel Calling Stockholm, ett samarbete med Nobel Prize Museum.

Andra aktiviteter vid Stockholm universitet under Nobel Calling 2021

Nobel Calling 2021 på Nobel Prize Museum

På denna sida