Stockholms universitet

Jordens utmaningar kräver mänsklig utveckling

Är vi redo att som art gemensamt ta oss an de stora utmaningar som jorden står inför, som klimatkatastrofer, antibiotikaresistens och AI? Kan vi samarbeta internationellt på det sätt som krävs? Vad händer annars? Ett samtal med Victor Galaz, Lisen Schultz och Therese Lindahl från Stockholms resilienscentrum. Moderator: Gabriella Ahlström.

 

 

Victor Galaz, docent i statsvetenskap och ställföreträdande föreståndare vid Stockholms resilienscentrum.

"De globala utmaningar som vi har att hantera är av en helt annat typ än de våra politiska institutioner är skapade för att lösa. Jag kommer att prata om vilka risker detta innebär, och också möjliga sätt att hantera dessa på tillsammans.”

    Läs mer om Victor Galaz forskning

Therese Lindahl forskar vid Stockholms resilienscentrum och The Beijer Institute of Ecological Economics. Hennes forskning fokuserar på att skapa en bättre förståelse för mänskligt beteende i sociala ekologiska system.

"Hur vi som individer agerar, oavsett om det är medvetna beslut eller ej, kommer att spela en avgörande roll för om vi kan ta oss an de stora utmaningar vi står inför. Jag kommer att prata om social normer, hur de kan uppstå och aktiveras och hur de skulle kunna leda till de storskaliga beteendeförändringar vi behöver."

    Läs mer om Therese Lindahls forskning

Lisen Schultz är vice forskningsledare vid Stockholms resiliencentrum och grundare av Pontus Schultz Foundation som verkar för ett mänskligare näringsliv.

    Läs mer om Lisen Schultz forskning

På denna sida