Stockholms universitet

När kaffet var det mest förbjudna. Om förbuden, staden och moralen

Under 1700-talet var kaffe något av det mest förbjudna. I dag är andra rusmedel mer i fokus. Vad avgör egentligen vad som ska vara förbjudet? Vilka var de viktigaste förbuden förr och vilka är det nu? Vilka platser i staden är mest förknippade med förbud? Och vilka förbud finns att vänta framöver?

Följ evenemanget på Facebook

Föreläsningen sändes från Foajé 3 på Kulturhuset Stadsteatern den 11 november 2021.

Ett samtal med historikerna Karin Sennefelt, idéhistorikern Hanna Hodacs och kriminologen och historikern Johan Edman. Samtalet modereras av författaren och journalisten Gabriella Ahlström.

Om deltagarna

Karin Sennefelt, professor i historia vid Stockholms universitet.
Forskningsfokus: social- och kulturhistoria i Sverige under tidigmodern tid, med betoning på vardagens historia. Hon intresserar sig särskilt för kroppen, rumsliga praktiker och materiell kultur under tidigmodern tid.

Läs mer om Karin Sennefelts forskning

Hanna Hodacs, universitetslektor i idé och lärdomshistoria vid Uppsala universitet.
Forskningsfokus: Globaliseringsprocesser med skandinavisk anknytning.

Läs mer om Hanna Hodacs forskning

Johan Edman, professor i kriminologi och historiker

Läs mer om Johan Edmans forskning

Moderator för samtalet är författaren och journalisten Gabriella Ahlström.
Läs mer om Gabriella Ahlström

Intoxicating Spaces

Samtalet är kopplat till forskningsprojektet Intoxicating Spaces som är ett samarbete mellan flera europeiska universitet:
"Från 1600-talet framåt introducerades europeiska konsumenter för ett brett spektrum av nya beroendeframkallande varor, rusmedel eller ”intoxicants” — som kakao, kaffe, opium, socker, te och tobak. Varorna kom från kolonier och distribuerades via komplexa globala handelsnätverk. I vad som kan beskrivas som en ”psykoaktiv revolution” förändrade omgjorde dessa varor våra matvanor, vår vardagskonsumtion och umgängesformer, och blev en del av moderna globala ekonomier. Med fokus på fyra europeiska städer – Amsterdam, Hamburg, London och Stockholm – studerar Intoxicating Spaces hur nya ”intoxicants” påverkade urbana offentliga rum, och hur dessa urbana miljöer skapade breda europeiska beteendemönster och praktiker under perioden 1600 till 1850."

Läs mer om Intoxicating Spaces

 

Samarbete för öppna föreläsningar

Öppna föreläsningar på Kulturhuset är ett samarbete kring öppna föreläsningar mellan Kulturhuset Stadsteatern och Stockholms universitet. Våra öppna föreläsningar är alltid gratis och öppna för alla.

Hitta fler öppna föreläsningar från Stockholms universitet

Läs mer om Kulturhuset Stadsteatern

På denna sida