Anders Götherström
Anders Götherström. Foto: Jens Lasthein

Migration är en viktig del av historien och sker hela tiden – det är en av slutsatserna Anders Götherström, professor i molekylär arkeologi, kan dra när Atlasprojektet går mot sitt slut. Det startade 2014, har involverat flera forskargrupper från Stockholm och Uppsala och resulterat i ett 20-tal publiceringar. Forskarna har analyserat DNA från hundratals människor som levde i Skandinavien för tusentals år sedan. Men redan innan själva projektet drog igång hade Anders Götherström och hans kollegor 2012 en kontroversiell publicering som utmanade den rådande bilden av hur jordbruket spreds över Europa. Artikeln beskrev fyra sekvenserade mänskliga genom, det vill säga DNA hos fyra personer. Tre jägare-samlare och en bonde, och de såg helt olika ut genetiskt. Resultaten indikerade att jordbruket hade spridits genom migration, inte bara som idé.

– Idag känns det här otroligt konventionellt, men då var det inte det. Det var visionärt på den tiden. Det känns som ett bra facit, säger Anders Götherström.

Vuxen man begravd i Sigtuna på 1000-talet. Upptäcktes 2008.
Vuxen man begravd i Sigtuna på 1000-talet. Upptäcktes 2008. Foto: Sigtuna museum

Så befolkades Skandinavien

Genom att följa genflöden genom tid och rum från slutet av senaste istiden tror sig forskarna veta hur Skandinavien befolkades. Innan Atlasprojektet var bilden att våra svenska förfäder anlände till Skandinavien efter att inlandsisen drog sig tillbaka, och sedan var ganska stationära. Enligt forskarna kom de första skandinaverna från två håll. En folkgrupp tog sig hit från sydväst. En annan anlände strax därefter österifrån, via det som numera är gränsen mellan Norge och Ryssland, och tog sig söderut via den isfria norska kusten. Båda grupperna levde som jägare och samlare, och så småningom möttes de och blandades. När jordbruket kommer till Skandinavien några tusen år senare är det inte i form av en idé som sprider sig till befintlig befolkning, utan genom invandring. Omkring 80 generationer tidigare uppstod jordbruket i Anatolien i nuvarande Turkiet, och via migration spred det sig genom Europa.

Ny teknik gjorde projektet möjligt, tidigare tog det lång tid att sekvensera en människas hela DNA.

– Jag är tacksam att jag fick vara med om den här tiden när det här hände, vi hade inte kunnat göra det fem år tidigare, och om vi väntat fem år hade andra gjort det, säger Anders Götherström.

Nytt projekt med tusen människor

Atlasprojektet avslutas under 2020 men forskningen fortsätter. Just nu pågår ett liknande projekt men med människor utanför Sveriges gränser. Tusen förhistoriska personers DNA ska kartläggas i Europa och Asien. I ett annat av Anders Götherströms nya projekt lämnar han den mänskliga demografin och fokuserar på mikrober, hur sjukdomar har spridits genom historien.

– Det är tråkigt att Altasprojektet tar slut, men nu har vi nya projekt att fokusera på och de drar nytta av arbetsprocessen vi skapat. Projektet har varit viktigt för att det skulle ske en satsning på Centrum för paleogenetik, säger Anders Götherström.

Birkakvinnan mest uppmärksammade fyndet

Den största överraskningen i Atlasprojektet är dock inte ett forskningsresultat utan reaktionen på ett resultat.

– Det jag kommer att tänka tillbaka på när jag går i pension är Birkakvinnan, reaktionen på att det låg en kvinna i krigargraven från vikingatiden. Vi gjorde en genetisk könsbestämning, den enklaste analysen man kan göra och publicerade det i en mellanstor tidskrift. Efter några dygn var det den mest lästa artikeln i tidskriften någonsin, och det blev omskrivet över hela världen. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det otroliga genomslaget, det visar att vi jobbar med saker som folk är intresserade av.

Läs mer

Gamla gener i nytt centrum – om nya Centrum för paleogenetik

Ancient DNA Research – Anders Götherströms blogg

Atlas med förhistoriskt DNA ger ny bild av människans ursprung – Knut och Alice Wallenbergs stiftelse