Stockholms universitet

Forskargrupp Addiction Research Group (ARG)

Addiction Research Group (ARG), leds av professor Anders Bergmark.

Aktuella forskningsfrågor inom området är:

  • Hur organiseras implementeringen av evidensbaserad praktik inom socialtjänstens missbrukarvård?
  • Vilka mekanismer är centrala i behandling av missbruk?
  • Vilken betydelse har modernitetsutvecklingen för den faktiska iscensättningen av preventionsinterventioner?
  • På vilka sätt används (systematik, kopplingar till interventioner, aggregerade analyser mm) standardiserade bedömningsinstrument avseende missbruk inom socialtjänsten?

Gruppmedlemmar

Medlemmar

Anders Bergmark

Professor emeritus med inriktning på vård och behandling av alkohol- och drogmissbrukare

Institutionen för socialt arbete
Anders Bergmark. Foto: Mia Åkermark/Orasis Foto

Alexander Björk

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Alexander Björk. Foto: Niklas Björling

Lena Hübner

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Lena Hübner. Foto: Eva Dalin

Patrik Karlsson

Professor

Institutionen för socialt arbete
Patrik Karlsson. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet

Lisa Skogens

Universitetslektor

Institutionen för socialt arbete
Lisa Skogens profilfoto

Ninive von Greiff

Universitetslektor, docent

Institutionen för socialt arbete
Ninive von Greiff. Foto: Rickard Kihlström, Stockholms universitet

Forskningsprojekt

Publikationer