Stockholms universitet logo, länk till startsida

Forskargrupp Hydrologi, permafrost och miljösystem

Vi studerar naturliga processer och effekter som orsakas av människan samt deras variabilitet och förändring i vatten, mark och permafrost.

Sjö i Jämtland med Sylarna i bakgrunden. Fotograf Stefano Manzoni.
Sjö i Jämtland med Sylarna i bakgrunden. Fotograf Stefano Manzoni.

Gruppbeskrivning

Hydrologi, permafrost och miljösystem är en av våra fyra forskningsenheter vid institutionen. Nedan presenteras enhetens forskning.

Förhållanden och förändringar i Jordens sötvattensystem och permafrostsystem påverkar människor och ekosystem och är centrala i den globala förändringen. Vi studerar dessa förhållanden och förändringar för att förstå dem och bidra med ny kunskap som behövs för hållbar utveckling.

Vi studerar vattentillgång och vattenkvalitet, hur flytande och fruset vatten på och under markytan interagerar och hur vatten strömmar och bär med sig andra ämnen och energi genom landskapet – lokalt, regionalt och globalt samt från dåtid genom nutid till framtiden. Vi studerar även markvatten och grundvatten, sjöar och vattendrag, våtmarker, permafrost och vatten från glaciärer, tekniska vattensystem och vegetationens vattenanvändning – separat och kopplat i avrinningsområden, landskap och distrikt för vattenförvaltning – i olika delar av världen.

Vi studerar också hur mycket organiskt kol som finns i landskapet i den pan-Arktiska permafrostregionen, och vad som kan komma att hända med kolet i ett framtida varmare klimat. Ett annat forskningsområde är permafrostdynamik i subarktiska palsar och palsplatåer i norra Europa, såväl under Holocen som idag. I studierna använder vi observationer, mätningar och experiment i fält och laboratorier tillsammans med kvantitativa modellerings- och beräkningsmetoder.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Fernando Jaramillo

Universitetslektor, Docent

Institutionen för naturgeografi
last

Stefano Manzoni

Universitetslektor, docent

Institutionen för naturgeografi
Stefano Manzoni

Medlemmar

Daniel Althoff

Postdoktor

Institutionen för naturgeografi
profilepic

Saeid Aminjafari

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
Saeid Aminjafari

Salim Belyazid

Universitetslektor, docent

Institutionen för naturgeografi
Salim Belyazid

Jacopo Cantoni

Doktorand

Institutionen för naturgeografi

Feifei Cao

Postdok

Institutionen för naturgeografi
Feifei CAO

Daniel Escobar Carbonari

Doktorand

Institutionen för naturgeografi

Arjun Chakrawal

Postdoktor

Institutionen för naturgeografi
arjun

Georgia Destouni

Professor i hydrologi

Institutionen för naturgeografi
Gia Destouni

Carla Ferreira

Forskare

Institutionen för naturgeografi
Carla Ferreira

Sandra Fischer

Forskare

Institutionen för naturgeografi
Foto_SandraFischer

Malin Forsberg

Doktorand

Institutionen för naturgeografi

Andrew Frampton

Universitetslektor, Docent

Institutionen för naturgeografi

Christina Fröjd

Doktorand

Institutionen för naturgeografi

Alexandra Hamm

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
alexandra

Clara Hübinger

Doktorand

Institutionen för naturgeografi

Jerker Jarsjö

professor i hydrologi

Institutionen för naturgeografi
Profilbild1

Fernando Jaramillo

Universitetslektor, Docent

Institutionen för naturgeografi
last

Swamini Khurana

Postdoktor

Institutionen för naturgeografi
Headshot of Swamini Khurana

Peter Kuhry

Professor i naturgeografi

Institutionen för naturgeografi

Elisie Kåresdotter

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
Image of Elisie Jonsson

Xiankun Li

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
Xiankun Li

John Peter Livsey

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
John Livsey

Yan Ma

Doktorand

Institutionen för naturgeografi

Jesus Martin Maranon Eguivar

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
Martin_Maranon_picture

Stefano Manzoni

Universitetslektor, docent

Institutionen för naturgeografi
Stefano Manzoni

Jessica Faye Page

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
Jessica Page

Francisco Pena

Postdoktor

Institutionen för naturgeografi
Francisco-Pena-profile-picture

Mohanna Zarei

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
MZ

Mohanna Zarei

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
MZ

Maria Carmen Prieto Hierro

Forskningsingenjör

Institutionen för naturgeografi
CPrieto

Britta Sannel

Universitetslektor

Institutionen för naturgeografi
Britta Sannel

Anna Scaini

Forskare

Institutionen för naturgeografi
Anna Scaini

Erik Schwarz

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
ES

Brandon James Stock

Doktorand

Institutionen för naturgeografi

Josefin Thorslund Eriksson

Forskare

Institutionen för naturgeografi
Profile

Imenne Åhlén

Doktorand

Institutionen för naturgeografi
Imenne Åhlén

Mathias Winterdahl

Universitetslektor

Institutionen för naturgeografi

Forskningsprojekt