Stockholms universitet

Forskargrupp Julie Lasselins forskningsgrupp: Sjukdomsbeteende – vad, hur och varför?

I vår forskningsgrupp utforskar vi beteendeförändringar och känslor som uppstår vid infektioner, det vill säga sjukdomsbeteende eller sickness behavior på engelska.

Vår huvudmodell för att studera sjukdomsbeteende innefattar intravenös injektion av en bakteriell komponent (lipopolysackarid) hos friska frivilliga, vilket aktiverar immunförsvaret och inducerar sjukdomssymtom under några timmar.

Infographics – Lasselin research group
Picture credits: Julie Lasselin. Credit images: Bottom-left: from Lasselin et al., 2020, Mol Psych. Sick person in bed with orange blanket: 3D-Agentu/depositphotos. Sick person with thermometer in mouth: brgfx/Freepik, CC BY-SA. Via Wikimedia Commons, [rhinovirus:] adapted from Thomas Splettstoesser (www.scistyle.com), CC BY-SA 4.0; [influenza virus:] adapted from NIAID CC BY 2.0; [monocyte:] Blausen Medical, CC BY-SA 4.0.

Gruppbeskrivning

Vårt mål är att förstå VAD det är för beteendeförändringar och känslor som uppstår vid akut inflammation, HUR dessa förändringar utvecklas och vilka faktorer som ligger bakom de individuella skillnaderna i beteenderesponsen på infektioner, och VARFÖR sådana förändringar inträffar under infektioner.

Vi bedriver grundläggande vetenskaplig forskning, primärt med hjälp av modellen för experimentell endotoxemi hos människor. Denna modell involverar intravenös injektion av det bakteriella endotoxinet lipopolysackarid, vilket aktiverar immunprocesser och inducerar sjukdomssymtom under några timmar.

Med denna modell:

  • karakteriserar vi i detalj de uppenbara och subjektiva beteendeförändringar som induceras av akut inflammation hos människor;
  • analyserar vi de psykobiologiska faktorer som interagerar med cytokiner för att påverka hjärnan och beteendet;
  • undersöker vi den adaptiva relevansen av sjukdomsbeteende.

Vår forskning finansieras av Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond, the Osher Center for Integrative Health vid Karolinska Institutet, Karolinska Institutets Forskningsstiftelsen, och Region Stockholm.

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Julie Lasselin

Forskare, docent

Psykologiska institutionen
JLasselin

Mats Lekander

Professor

Psykologiska institutionen
Mats Lekander

Medlemmar

Lina Hansson

Gäst, forskningsassistent

Psykologiska institutionen
Lina Hansson

Julia Magdalena Laura Johanna Stache

Gäst

Psykologiska institutionen

Elaheh Tavakoli Mahramnejad

Gäst

Psykologiska institutionen
Elaheh Tavakoli M

Forskningsprojekt

Publikationer