Stockholms universitet

Vid laboratoriet pågår flera forskningsprojekt som berör både animala och humana skelettmaterial från mesolitisk till modern tid.

Osteoarkeologi är ett profilämne inom institutionen där studenterna genom sin utbildning uppnår specialistkompetens om arkeologiska skelettfynd. Enhetens utbildning är bred och studenter tränas i såväl human som animal osteoarkeologi. Ämnet ligger i gränslandet mellan naturvetenskap och humaniora. Osteologiska data utgör grunden för tolkningar om kulturhistoriska sammanhang. Vid enheten bedrivs såväl grund- som mera specialiserad forskning kring bl.a människors levnadsförhållanden samt försörjningsekonomi under stenålder, järnålder och medeltid (djurhållning, fiske, jakt). Forskningen berör även Skandinaviens faunahistoria. Nya forskningsområden inom ämnet är animal paleopatologi, paleohistopatologi och oral histopatologi.

Relaterat forskningsämne

Arkeologi och antikens kultur
Foto: Most Photos
På denna sida

Forskare

Jan Storå

Professor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Laszlo Bartosiewicz

Professor emeritus

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
laszlo bartosiewicz

Sara Gummesson

Postdoktor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
sara gummesson

Anna Kjellström

Universitetslektor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
anna kjellström

Dianne Unsain

Postdoktor

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Dianne Unsain

Forskningsprojekt