Stockholms universitet

Besluts- och spelteori handlar om resonemangsprocessen som ligger till grund för beslut, det vill säga hur önskningar, övertygelser och andra attityder kombineras på ett sätt som gör att personer väljer ett alternativ framför ett annat.

Besluts- och spelteori undersöker antingen hur människor faktiskt resonerar kring sina beslut – vilket ofta görs inom psykologi och beteendeekonomi – eller hur de bör resonera kring sina beslut – som vanligtvis är fokus för filosofisk beslut- och spelteori.

Medan beslutsteori handlar om en enskild beslutsfattare som försöker fatta det bästa beslutet baserat på sin förståelse av världen, handlar spelteorin om interaktionen mellan olika beslutsfattare som var och en försöker fatta det bästa beslutet baserat på sina övertygelser om vad andra kommer att välja. Ett klassiskt problem inom beslutsteorin är vilka attityder till risk och osäkerhet som är rationellt tillåtna. Ett klassiskt problem inom spelteorin är huruvida rationalitet kräver att man försöker åka snålskjuts på andra i interaktiva beslutsproblem som ”fångarnas dilemma”. Både besluts- och spelteori har tillämpats fruktbart inom etiken, till exempel i ett försök att identifiera den rättvisa sociala strukturen genom att fråga vad rationella beslutsfattare under ideala omständigheter skulle komma överens.

Relaterat forskningsämne

Filosofi, praktisk
Game theory
På denna sida

Forskare

Orri Stefansson

Professor

Filosofiska institutionen
Orri Stefansson

Gustaf Arrhenius

Professor

Filosofiska institutionen
Gustaf Arrhenius

Erik Angner

Professor

Filosofiska institutionen
Headshot: Erik Angner

Krister Bykvist

Professor

Filosofiska institutionen
Krister Bykvist

Forskargrupp