Stockholms universitet

På Stockholms universitet bedrivs forskning i medvetandefilosofi. Frågeställningar om medvetandets natur är centrala. En frågeställning avser det så kallade kropp/själ problemet. Medvetandefilosofin innefattar forskning om medvetandet och dess relation till hjärnan och mänskligt beteende.

Områden som undersöks inom medvetandefilosofin omfattar mentalt innehåll, intentionalitet, samt hur medvetandet representerar verkligheten. En frågeställning är till vilken grad mental representation är beroende av den yttre omgivningen och huruvida mentalt innehåll i grunden är normativt

Medvetandefilosofin undersöker också beskaffenheten hos specifika mentala tillstånd, propositionella attityder såsom trosuppfattningar och begär samt sensoriska tillstånd såsom smärta. Avseende propositionella attityder undersöks frågor kring deras roll i resonerande och handling, samt deras relation till känslor. I tillägg diskuteras frågor om rationalitet, såsom trosuppfattningar bildade på evidensresistens och betydelsen av implicit resonerande.

Relaterat forskningsämne

Filosofi, teoretisk
Medvetandefilosofi
På denna sida

Forskare

Anandi Hattiangadi

Professor

Filosofiska institutionen
Anandi Hattiangadi

Forskningsprojekt