Stockholms universitet

På Stockholms universtitet bedrivs filosofisk forskning i metafysik på bred front med tonvikt på medvetandets och språkets metafysik, inklusive grundläggande semantik, dualismen mellan kropp och själ, intentionalitetens beskaffenhet och varseblivningens metafysik.

I tillägg forskar vi på metafysikens historia med tonvikt vid universalia, modaliteter, substans, orsak och fri vilja.

Relaterat forskningsämne

Filosofi, teoretisk
metafysik
På denna sida

Forskare

Anandi Hattiangadi

Professor

Filosofiska institutionen
Anandi Hattiangadi

Henrik Lagerlund

Professor

Filosofiska institutionen
Henrik Lagerlund

Gunnar Björnsson

Prefekt

Filosofiska institutionen
Gunnar Björnsson

Anders Schoubye

Universitetslektor

Filosofiska institutionen
Schoubye

Sören Häggqvist

Universitetslektor

Filosofiska institutionen
Sören

Forskningsprojekt