Stockholms universitet

Forskningsämne Livsförloppsstudier: inter- och multigenerationella perspektiv

Att ha ett livsförloppsperspektiv på hälsa bygger på antagandet att livsvillkor under tidigare faser av livet – till och med i tidigare generationer – spelar roll för utvecklingen av hälsa och välmående både på individnivå och befolkningsnivå.

Livsförloppsansatsen kan ses som ett brett, interdisciplinärt ramverk för att studera betydelsen av tidiga livsvillkor för utvecklingen av hälsa och sjukdom. Vår forskning fokuserar på olika typer av livsvillkor, som spänner hela vägen från perioden innan barnets tillblivelse till ungt vuxenliv, och deras betydelse för sociala, ekonomiska och hälsorelaterade utfall senare i livet.

Utifrån folkhälsovetenskapens grundläggande ambition att förbättra hälsan på befolkningsnivå och reducera ojämlikhet, handlar livsförloppsforskningen på vår institution om att undersöka överföringen av (o)gynnsamma livsvillkor över flera generationer. De villkor under vilka föräldrar – och till och med far- och morföräldrar – lever, formar kommande generationers förutsättningar och livschanser.

Våra studier baseras i huvudsak på kvantitativa analyser av omfattande registermaterial, ofta i kombination med unika födelsekohortdata. För att kunna adressera de komplexa mekanismer som verkar både inom och över generationer, strävar vi efter att använda traditionell social- och livsförloppsepidemiologisk metodik såväl som nyutvecklade statistiska metoder.

Relaterat forskningsämne

Folkhälsovetenskap
Generation träd
På denna sida

Forskare

Ylva Brännström Almquist

Professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Ylva B Almquist

Agneta Cederström

Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Agneta Cederström

Karl Gauffin

Universitetslektor/Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Karl Gauffin

Anders Hjern

Professor, Forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Anders Hjern

Sol Juarez

Universitetslektor, Docent

Institutionen för folkhälsovetenskap
SOL JUAREZ

Ilona Grünberger

Professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
 Ilona Koupil

Bitte Modin

Professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Bitte Modin

Denny Vågerö

Professor, forskare

Institutionen för folkhälsovetenskap
Denny Vågerö

Viveca Östberg

Professor

Institutionen för folkhälsovetenskap
Viveca Östberg

Forskningsprojekt

Nyheter