Astrid Söderbergh Widding
Astrid Söderbergh Widding. Foto: Anna-Karin Landin

Sveriges position som en ledande forskningsnation behöver försvaras och den fria forskningen värnas. Nu tillsätter regeringen den nya forskningsberedningen – en expertgrupp med stor kunskap om svensk forskning och dess internationella konkurrenskraft. Beredningen kommer att fungera som rådgivare till regeringen bland annat i utarbetandet av den forskningspolitiska propositionen, skriver Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Av de tolv ledamöterna är följande från Stockholms universitet: rektor Astrid Söderbergh Widding, Johan Kuylenstierna, adjungerad professor, Institutionen för naturgeografi, och Olle Lundberg, professor, Institutionen för folkhälsovetenskap.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/08/ny-forskningsberedning-tillsatts/