Läs hela artikeln (på engelska) på SciLifeLabs hemsida genom att klicka här.