Kurt Mitman vid Institutet för internationell ekonomi (IIES) beviljas anslag för projektet ”Micro Heterogeneity and Macroeconomic Policy”.

Marc Friedländer vid Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, beviljas anslag för projektet ”MicroRNA functions in single cells”.

Tanja Slotte vid Institutionen för ekologi miljö och botanik får stöd för ”Supergene evolution in a classic plant system – bringing the study of distyly into the genomic Era”.

Dan Petersen vid Matematiska institutionen beviljas stöd för ”Topology of moduli spaces of Riemann surfaces” och Jaime De la Cruz, Institutionen för astronomi, får stöd för ”SUNMAG: Understanding magnetic-field-regulated heating and explosive events in the solar chromosphere.”

Blaise Goutéraux vid Nordiska institutet för teoretisk fysik får stöd för ”Hydrodynamics, holography and strongly-coupled quantum matter”, men flyttar sitt projekt till Ecole Polytechnique i Paris och Stina Bergman Blix vid Sociologiska institutionen får stöd för ”The construction of objectivity – An international perspective on the emotive-cognitive process of judicial decision-making” och flyttar sitt projekt till Uppsala universitet.

Europeiska forskningsrådet delar ut olika typer av anslag och syftet med ERC Starting Grant är att uppmuntra begåvade unga forskningsledare i Europa att bli oberoende och bygga sina egna karriärer.