Kungliga Vetenskapsakademins nya forskningsinstitut SIGHT (Swedish Institute for Global Health Transformation) har antagit Beatrice Crona vid Stockholm Resilience Centre som en av sina första åtta Fellows.

Beatrice Crona är en av ledarna för forskningsprogrammet Patterns of the Anthropocene vid SRC och leder också programmet Global Economic Dynamics and the Biosphere vid KVA. SIGHT bildades i januari 2017 med syftet att utifrån ett tvärvetenskapligt angreppssätt främja svensk forskning och utbildning, och erbjuda vetenskapligt underlag för policyarbete inom området global hälsa.

Läs mer om Beatrice Crona och hennes forskning här: http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2017-10-18-an-upcoming-leader-in-global-health.html