Victor Galaz talar vid lanseringen i New York. Foto: SRC


Bränderna i Amazonas, de snabbt smältande glaciärerna och istäckena samt fortsatt minskning av den biologiska mångfalden är exempel på att vår planet förändras i en oroväckande hastighet. Detta sker samtidigt som vi befinner oss i en aldrig tidigare skådad period av teknikutveckling.

Artificiell intelligens (AI) i kombination med framsteg inom teknik för sensorer och robotar kommer sannolikt att påverka hur vi agerar på samhälleliga och miljömässiga förändringar. Frågan blir då hur vi kan använda AI för att möta dessa utmaningar.

Strävan att nå de globala hållbarhetsmålen

Den 15 oktober träffades amerikanska och svenska akademiker samt representanter för svenska regeringen, Google, Ericsson, USAID, UNDP och UN Global Pulse för att utröna hur AI kan bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Detta var startpunkten för ett initiativ koordinerat av Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien, Princeton University (Princeton Institute for International and Regional Studies) och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Victor Galaz, biträdande chef för Stockholm Resilience Centre och en av initiativtagarna, anser att det finns behov av en djupgående diskussion inom forskarvärlden, civilsamhället, näringslivet och bland beslutsfattare om hur AI kan underlättaför att stödja vår planets ”stödsystem” – som klimatstabilitet, biologisk mångfald och levande hav. Om det inte sker kan teknologin istället leda till att klimatet och ekosystemen förstörs i än snabbare takt, enligt Victor Galaz.

Läs en längre artikel på Stockholm Resilence Centres webb: Launch of U.S.-Swedish initiative on artificial intelligence and sustainability