Stefan Buijsman. Foto: Anna-Karin Landin

Stefan Buijsman. Foto: Anna-Karin Landin
 

Hur kan vi förstå matematik? Att 1+1=2? Är siffrorna verkliga som fysik, eller en påhittad historia? När vi lär oss matematik, lär vi oss då någonting om världen eller bara regler vi enats om? När filosofer ska svara på dessa frågor talar de ofta om hur vi lär oss matematik. Vad behöver vi göra för att få veta någonting om matematik?

Filosofer har debatterat frågorna i tusentals år och fortfarande finns många teorier om matematikens natur och hur vi lär oss ämnet. Stefan Buijsman har i sin avhandling tittat på dessa och kommit fram till att alla teorier bygger på professionella matematikers praktik. Till exempel säger en teori att vi bara kan veta att 1+1=2 om vi har ett bevis. De flesta människor kan inte ge ett matematiskt bevis för detta, men kan ändå räkna.

– Det är ett problem för filosofin. Jag argumenterar för att matematikens filosofi inte bara ska titta på experter, utan också försöka förstå hur andra använder matematik. För det behöver vi psykologi och pedagogik. Då kan vi veta mer om vilka förmågor människor använder när de räknar, och vilka ingredienser vi kan använda när vi gör nya teorier, säger Stefan Buijsman, född 8 juni 1995 och nybliven doktor i filosofi vid Stockholms universitet.

Med sina 20 år är Stefan Buijsman Sveriges yngste att disputera, åtminstone i modern tid. Han kommer från Nederländerna och var vid disputationen exakt på dagen lika gammal som rekordhållaren där. Stefan Buijsman var 15 när han gått klart gymnasiet, och fick sin examen i filosofi när han var 18.

– Jag är nog den yngsta som disputerat i Sverige. Anledningen till att jag lyckats doktorera på 1,5 år är handledningen vid Stockholms universitet. Jag har en tendens att jobba snabbare än de flesta gör, jag vet inte varför. Om jag inte hade haft så bra handledare hade det dock tagit mycket längre tid. De flesta antar oftast att jag är äldre och får ofta en liten chock över min ålder. Förutom det är det inte så stor skillnad, säger Stefan Buijsman.

 

Om avhandlingen: “Philosophy of Mathematics for the Masses – Extending the scope of the philosophy of mathematics”