– Europeiska forskningsrådet är en viktig finansiär för Stockholm universitet. Deras koncept är att finansiera forskare med riktigt briljanta idéer inom grundforskning. Endast vetenskaplig excellens bedöms, säger Lars Emrén, forskningssekreterare vid Avdelningen för forskningsstöd som ger råd och hjälp till forskare som söker bidrag från Europeiska forskningsrådet (ERC) tillsammans med kollegan Ulla Jungmarker.

I år fyller ERC tio år och det uppmärksammar Stockholms universitet med en rad populärvetenskapliga föreläsningar av några av de forskare vid universitetet som genom åren har tilldelats anslag. Föreläsningarna äger rum den 5-6 september i Aula Magna och är öppna för allmänheten.

– Programmet presenterar banbrytande forskning inom universitetets många olika ämnen, från fysik till nationalekonomi. Med föreläsningarna vill vi visa på universitetets forskningsbredd, säger Lars Emrén, som är med och planerar jubileumsföreläsningarna.

Under arrangemanget kommer David Strömberg, professor vid Nationalekonomiska institutionen, att föreläsa på temat ”Varför tillåter Kina större yttrandefrihet i sociala än i traditionella medier?” och Ilona Riipinen, professor vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi föreläser om ”Vad händer med partiklar i luften?” Johan Rockström, föreståndare för Stockholm Recilienscentrum, medverkar med föreläsningen ”Hur förvaltar vi vår planet?” och Jonas Tallberg, professor vid Statsvetenskapliga institutionen pratar på temat ”Är demokrati möjlig på internationell nivå?” Anders Nilsson, professor vid Fysikum, håller i föreläsningen ”Varför är vatten så unikt och viktigt för vår existens?” och Martin Högbom, professor vid Institutionen för biokemi och biofysik, medverkar med ”Lite galet enkel kemi som naturen gör men vi inte förstår”.

Lars Emrén hoppas att föreläsningarna ska väcka intresse för forskning och bidra till upptäckarglädje.

– Jag hoppas att det kommer skolklasser och att ungdomar inspireras att satsa på en universitets- och kanske forskarbana. Det finns så mycket i vardagen som man kan fundera och förundras över. Jag tror att alla skulle må bättre av mer nyfikenhet och av ett mer öppet sinne, säger han.

Sedan Europeiska Forskningsrådet startade 2007 har ungefär 250 forskare vid Stockholms universitet sökt anslag därifrån i någon form. Fram till idag har mer än 45 miljoner euro beviljats till Stockholms universitet. Bidraget är portabelt så forskare kan flytta till ett annat lärosäte med sitt forskningsprojekt, men idag finns närmare 30 aktiva forskare vid Stockholms universitet som har blivit beviljade ERC-bidrag någon gång under sin karriär.

– Framför allt har forskare vid Stockholms universitet lyckats mycket bra på senare tid. Det senaste året har sju av tio sökande juniora forskare blivit beviljade ERC-bidrag, säger Lars Emrén.

Artikel om de senaste ERC-anslagen till Stockholms universitet, ”Sju ERC-anslag till Stockholms universitet”.