Eyjafjallajökull vid utbrottet den 16 maj 2010. Foto: Gunnlaugur Þór Briem.
Eyjafjallajökull vid utbrottet den 16 maj 2010. Foto: Gunnlaugur Þór Briem.

– Vår studie visar, för första gången, att kraftiga vulkanutbrott på höga latituder har stor inverkan på det globala klimatsystemet under flera decennier, säger Francesco Pausata, postdoktor vid Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet

Tidigare forskning har fokuserat på de kortsiktiga effekterna av ett vulkanutbrott eftersom uppehållstiden för vulkaniska partiklar i luften efter kraftiga utbrott är ungefär två till tre år. De flesta studier har också fokuserat på tropiska utbrott eftersom man tidigare trott att vulkanutbrott vid höga breddgrader enbart haft lokala effekter.

Kan påverka klimatet i sextio år

Kraftiga vulkanutbrott på sommaren vid höga breddgrader på norra halvklotet orsakar stark avkylning på halva jordklotet. Det kan leda till en förändring i atmosfären och havets cirkulationsmönster i Stilla havet under de första åtta till nio månaderna. Den förändrade atmosfärscirkulationen försvagar passadvindarna över västra och mellersta Stilla havet som därmed leder till ett El Niño-liknande mönster.

I den klimatmodell som används vid Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet leder vulkanutbrott vid höga breddgrader också till en förstärkning av havscirkulationen över Atlanten under de första 25 åren efter utbrottet, följt av en försvagning som varar minst 35 år.

– Den här förändringen i havscirkulationen kan påverka klimatet i tropikerna och därmed hela jordens klimat i decennier, säger Francesco Pausata.

Den vetenskapliga artikeln:

Impacts of high-latitude volcanic eruptions on ENSO and AMOC”, i Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America PNAS.  

Författare: Pausata, FSR, Chafik, L., Caballero, R., och Battisti, DS